Сторінка інструктора з фізкультури

    Сторінку  ведуть 

Інструктори з фізичної культури:

 

                                                       

Гомельська Людмила Анатоліївна                                     Третяк Олена Антонівна

 На становлення здорового способу життя у дітей дошкільного віку впливають різні чинники:

 ► Гігієнічні:

 режим харчування, сну, діяльності й відпочинку гігієна одягу, взуття, приміщень, обладнання тощо

► Фізичні:

гімнастика, ігри, елементи спорту й туризму, праця

► Природні:

повітря, сонце, вода.

Щоденний обсяг рухової активності дітей має становити:

до 3-х год. — ранній вік

3-4 год. — молодший і середній дошкільний вік

4-5 год. — старший дошкільний вік 


Перш ніж залучати дітей до фізкультурно-оздоровчої роботи, медичний персонал ДНЗ вивчає індивідуальні особливості кожної дитини: стан здоров’я рівень фізичного розвитку. Лікар і медична сестра закладу: проводять у ДНЗ медичні профілактичні огляди дітей враховують висновки лікарів за місцем проживання, лікування, медичного консультування.

Дітей розподіляють за медичними групами (групами здоров’я), фіксують висновки і рекомендації щодо участі дітей у фізкультурно-оздоровчих заходах, формах освітньої роботи з фізичного розвитку і виховання.

В індивідуальних медичних картках доводять отриману інформацію до відома батьків дітей і педагогів, переглядають кожні півроку розподіл дітей за медичними групами, щоб уточнити, виправити призначення і вирішити, чи потрібно переводити дитину з однієї медичної групи до другої, наприклад, з підготовчої до основної.

Залежно від встановленої медичної групи та індивідуальних призначень вихователі, інструктори з фізичної культури (плавання) забезпечують: відповідний ступінь участі кожної дитини в системі фізкультурно-оздоровчої роботи, оптимальний рівень фізичних/психічних/емоційних навантажень. При цьому  беруться до уваги індивідуальні особливості кожної дитини: руховий досвід, притаманний темп рухів, рівень рухливості, природні можливості, здібності.

 

 


 Тиждень керівника гуртка

 

  

  

  

   


 

   Команди  "Пінгвіни" і "Супер-сімейка" змагалися за звання найспортивнішої групи закладу. Тата, мами, бабусі і дідусі наших вихованців довели, що є ще у них "порох у порохівницях", бо в спритності, азартності та швидкості , майже, не поступалися своїм дітям. Перемогла дружба. Фізкульт-ура! 

 

 

 

  

 

 

 


Фізкультурна розвага "Джунглі кличуть!"