Атестація педагогів закладу

 

Список

педагогічних працівників  КЗ«ДНЗ(ясла-садок )№77 КТ» КМР,

які атестуються  у 2019/2020 н.р.

п/п

П.І.Б.

Пед. стаж

Спеціальність за дипломом, кваліфікація за дипломом

Який предмет викладає

(посада)

З якого предмету атестувався у попередню атестацію

З якого часу працює в даному закладі (рік)

Рік поперед.

атестації

Рік проходження курсової перепідго-товки

Кваліфікаційна категорія (тарифний розряд), педагогічне звання

Претендує на присвоєння кваліфікаційної категорії, педагогічного звання відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії, педагогічному званню

1.

Абрамчук Світлана Іванівна

  26

 вища освіта

логопед

вчитель-логопед

вчитель-логопед

 

 

 2011

 2015

 2018

спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший вчитель»

Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєння педагогічного звання «вчитель-методист»

2.

 Горська Марина Іванівна

 

Позачергова

атестація

 35

неповна вища освіта

вихователь дитячого садка

вихователь-методист

вихователь-методист

2003

 

 

2017

 

 

2017

 

 

одинадцятий

тарифний розряд

Відповідність раніше присвоєному одинадцятому  

тарифному розряду, присвоєння педагогічного звання «старший вихователь»

3.

Горященко Майя Станіславівна

 11

  вища освіта

 вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільної освіти

вихователь

атестується вперше

2017

атестується вперше

 У 2015 р. закінчила КНУ, зареєстро-вана на курси 27.04.20р.

одинадцятий тарифний розряд

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»

4.

Захарченко Оксана Володимирівна

27

вища освіта

вчитель початкових класів

вихователь

вихователь

2013

2015

2016

спеціаліст першої категорії

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст  вищої категорії»

 

 

 

5.

Коробська Наталя Валентинівна

Позачергова

атестація

  29

 неповна вища освіта

 

музичний керівник

 музичний керівник

2002

 

 2017

 

  2017

 

дев’ятий тарифний розряд

відповідність раніше присвоєному дев’ятому   

тарифному розряду, присвоєння педагогічного звання «вихователь-методист»

6.

Красних

 Аріна Вікторівна

 3

 вища освіта

вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільної освіти

вихователь

-

  2015

атесту-ється вперше

 У 2017 році закінчила навчання у ДВНЗ КДПУ

одинадцятий тарифний розряд

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»

7.

Марченко Юлія Миколаївна

 6

 вища освіта

вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільної освіти

вихователь

-

 2018

атесту-ється вперше

Зареєстрована на курси 23.03.2020

одинадцятий тарифний розряд

 

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»

8.

Сковородко Любов Андріївна

25

вища освіта

вчитель української мови і літератури

вихователь

вихователь

2002

2015

2019

спеціаліст першої категорії, педагогічне звання «вихователь-методист»

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст  вищої категорії», підтвердження педагогічного звання «вихователь-методист»

9

Третяк

Олена Антонівна

35

вища освіта

викладач фізичного виховання, тренер з гімнастики

інструктор з фізичної культури

інструктор з фізичної культури

1998

2015

2017

спеціаліст вищої категорії

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»

НАКАЗ

Про проведення атестації педагогічних працівників  ЗДО №77 у 2019/2020 навчальному році

Керуючись Законом України «Про освіту», Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 №1135 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.08.2013 №1417/23949, наказом департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної держадміністрації від 01.08.2018 №415-к/тр «Про склад атестаційної комісії ІІІ рівня щодо проведення атестації керівних кадрів, інших педагогічних працівників навчальних та інших закладів дошкільної, загально середньої, позашкільної освіти та інших закладів, установ у 2019/2020 навчальному році», наказом відділу освіти виконкому Довгинцівської районної в місті ради від 09.09.2019 №162, та з метою стимулювання підвищення якості роботи педагогічних працівників, визначення фактичного рівня професійної компетентності педагогічних працівників, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу,

НАКАЗУЮ:

1. Організувати та забезпечити проведення якісної чергової (позачергової) атестації педагогічних працівників у 2019/2020 навчальному році.

2. Видати відповідні накази про проведення атестації та створення атестаційної комісії закладу, передбачивши призначення на посаду голови атестаційної комісії керівника навчального закладу та включивши до її складу голову профспілкового комітету.

3. Забезпечити своєчасне подання до атестаційної комісії закладу заяв від педагогічних працівників про участь у черговій, позачерговій атестації, про перенесення строку атестації, документів про підвищення кваліфікації.

4. Розглянути та після їх розгляду затвердити списки педагогічних працівників, які атестуються (додаток 1), графіки засідань атестаційної комісії та здати відповідні документи до відділу освіти.

До 20 жовтня 2019 року

5. Здійснити вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються, та підготувати на них характеристики з урахуванням досягнень    у міжатестаційний період.

6. Забезпечити своєчасний розгляд звернень педагогічних працівників щодо проведення атестації.

7. За результатами атестації протягом п’яти днів видати відповідні накази про встановлення тарифних розрядів, присвоєння кваліфікаційних категорій, педагогічних звань, про відповідність раніше встановленим тарифним розрядам, кваліфікаційним категоріям.

8. Атестаційній комісії закладу:

8.1. Затвердити заходи щодо атестації педагогічних працівників ЗДО №77 у 2019/2020 навчальному році (додаток 2).

8.2.Організувати проведення чергової (позачергової) атестації педагогічних працівників ЗДО №77 у 2019/2020 навчальному році та забезпечити їх своєчасне підвищення кваліфікації.

8.3.Забезпечити своєчасне подання до атестаційної комісії відділу освіти наказів про склад атестаційної комісії та проведення атестації, графіки засідань, заяви від педагогічних працівників про участь у позачерговій атестації, про перенесення строку атестації та списки працівників, до яких приймається рішення атестаційною комісією ІІ рівня.

До 10 жовтня  2019 року

8.4.Підготувати і надати атестаційній комісії ІІ рівня клопотання атестаційної комісії ЗДО №77, атестаційні характеристики, атестаційні листи (2 примірники) та посвідчення про підвищення кваліфікації на педагогічних працівників, до яких приймається рішення атестаційною комісію ІІ рівня.

До 04 квітня 2020 року

8.5. Забезпечити своєчасне подання до атестаційної комісії районного відділу освіти копії наказів про склад атестаційної комісії ЗДО №77 та проведення атестації, графіки засідань, заяви від педагогічних працівників про участь у позачерговій атестації, про перенесення строку атестації та списки працівників, стосовно яких приймається рішення атестаційною комісією ІІ рівня.

8.6. Підвести підсумки атестації педагогів ЗДО №77, узагальнити інформацію щодо якісного та кількісного складу педагогічних працівників, наслідків атестації педагогів.

Травень 2020 року

8.7. Підсумкове засідання атестаційної комісії ЗДО №77 провести 19.03.2020року.

8.8. Після проведення атестації у тижневий термін протоколи засідань атестаційної комісії оформити належним чином (пронумерувати, прошнурувати, підписати керівником навчального закладу, скріпити печаткою) та забезпечити їх зберігання.

 8.9. Підготувати клопотання про моральне заохочення педагогічних працівників, які атестувалися в 2019/2020 навчальному році та надати  до відділу освіти.

 До 01 квітня 2020 року

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Завідувач                 Н.П. Романенко

 Додаток 2

Заходи щодо організації та проведення атестації педагогічних кадрів ЗДО №77

 у 2019/2020 році

1.      Забезпечити вивчення усіма педагогічними працівниками ЗДО №77 Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 06 жовтня 2010 № 930 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 року за №1255/18550, наказу  Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 20.12.2012 року № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.2012 року за №14/20327, ознайомити їх із вимогами до кваліфікаційних категорій педагогічних працівників, розробленими Дніпропетровським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

 до 20.09.2019

2.      Видати наказ про створення атестаційної комісії.

 до 20.09.2019

3.      Ознайомити педагогічний колектив з наказом про створення атестаційної  комісії та списками тих, хто залучається до атестації згідно з п. 3.2 Типового положення.

 до 20.10.2019

4.      Забезпечити виконання пункту 1.7. Типового положення про попереднє підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які атестуються.

 до 10.10.2019

5.      Атестаційній комісії ЗДО №77 розглянути подані заяви і посвідчення, затвердити графіки проведення атестації і довести їх до відома тих, хто атестується.

до 16.10.2019

6.      Охопити черговою атестацією педагогічних працівників, які проходили попередню чергову атестацію в 2015 році, а також позачерговою атестацією тих, хто претендує на підвищення кваліфікаційної категорії, присвоєння педагогічного звання або знизив рівень роботи в міжатестаційний період (за поданням адміністрації) згідно з п. 1.7. та 1.8. Типового положення.

до 20.10.2018

7. Оновити в ЗДО №77:

- банк нормативно-правових документів із питань атестації;

- скарбничку прогресивного педагогічного досвіду;

- методичну скриньку зразків і рекомендацій із питань атестації.

8.             Під час атестації забезпечити об’єктивність в оцінці педагогічної майстерності кожного педагога через вивчення результатів діяльності  в міжатестаційний період

9.      Підготувати і надати секретарю атестаційної комісії атестаційної комісії ІІ рівня:

- наказ про склад атестаційної комісії ЗДО №77 та організацію і проведення атестації педагогічних працівників закладу;

          - графік засідань атестаційної комісії ЗДО №77;

          - план роботи атестаційної комісії ЗДО №77;

          - список педагогічних працівників, щодо яких приймається рішення

 

            атестаційною комісією ІІ рівня.


Н А К А З

     про результати  атестації педагогічних працівників 

у 2018-2019 навчальному році

      Відповідно  до  п. 6.1. Типового положення  про атестацію педагогічних  працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України  від  06.10.2010р. №930 (із змінами внесеними наказом МОН молоді і спорту  від 20.12.2011р. №1473), на підставі рішення атестаційної комісії КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №77 КТ» КМР від 22.03.2019р., (протокол засідання №5), з метою цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу,

НАКАЗУЮ:

1.      Продовжити п’ять років строк дії тарифного розряду вихователям, яких за результатами атестації визнано такими, що відповідають раніше присвоєному одинадцятому тарифному розряду:

Гладуш Ірині Валеріївні,

Домантович Тетяні Миколаївні,

Моісеєнко Тетяні Миколаївні,

Ситніковій Любов Юхимівні.

2.      Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня, відділу освіти Довгинцівської районної в місті ради:

2.1. про відповідність раніше присвоєного одинадцятого тарифного розряду вихователю Корнієнко Віталіні Ігорівні;

2.2. про відповідність раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічного звання «вчитель-методист» вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда Реви Віри Володимирівни;

2.3. про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» вихователю Дячун Людмилі Степанівні;

2.4. про присвоєння педагогічного звання «вихователь-методист» інструктору з фізичної культури Гомельській Людмилі Анатоліївни;

2.5. про заохочення  грамотами відділу освіти виконкому Довгинцівської районної в місті ради за результатами атестації вихователя Дячун Людмили Степанівни, вчителя - дефектолога  Реви Віри Володимирівни.

3.      Секретарю атестаційної комісії, вихователю - методисту Горській М.І. підготувати усі необхідні документи за результатами атестації.

До 15.04.2019р.

       4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Завідувач     Н. Романенко  


Наказ про проведення атестації педагогічних

працівників   КЗ«ДНЗ (ясла-садок) №77 КТ» КМР 

у 2018-2019 навчальному році

       Керуючись Законом України «Про освіту», Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 №1135 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.08.2013 №1417/23949, наказом департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної держадміністрації від 01.08.2018 №415-к/тр «Про склад атестаційної комісії ІІІ рівня щодо проведення атестації керівних кадрів, інших педагогічних працівників навчальних та інших закладів дошкільної, загально середньої, позашкільної освіти та інших закладів, установ у 2018/2019 навчальному році», наказом управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради від 30.08.2018 №234 «Про проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти міста Кривого Рогу в 2019 році», наказом відділу освіти Довгинцівської районної в місті ради від 11.09.2018 №140 та з метою стимулювання підвищення якості роботи педагогічних працівників, визначення фактичного рівня професійної компетентності педагогічних працівників, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу,

Н А К А З У Ю:

1. Атестаційній комісії закладу:

1.1.Скласти та затвердити  заходи щодо атестації педагогічних працівників  у 2018-2019 навчальному році (додаток 1).

1.2.Організувати проведення чергової (позачергової) атестації педагогічних працівників у 2018-2019 навчальному році та забезпечити їх своєчасне підвищення кваліфікації.

1.3.Забезпечити своєчасне подання до атестаційної комісії відділу освіти копій наказів про склад атестаційної комісії та проведення атестації,  графіки засідань, заяви від педагогічних працівників про участь у позачерговій атестації.                                                                            

                                                                                              До 10 жовтня  2018 року

1.4.Здійснити вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються, та підготувати на них характеристики з урахуванням досягнень    у міжатестаційний період.

1.5.Підготувати і надати атестаційній комісії ІІ рівня клопотання атестаційної комісії закладу, атестаційні характеристики, атестаційні листи (2 примірники) та посвідчення про підвищення кваліфікації на педагогічних працівників, до яких приймається рішення атестаційною комісію ІІ рівня.                               

                                                                                                   До 04 квітня 2019 року

1.6. Забезпечити своєчасне подання до атестаційної комісії районного відділу освіти копії наказів про склад атестаційної комісії та проведення атестації,  графік засідань, заяви від педагогічних працівників про участь у позачерговій атестації, про перенесення строку атестації та списки працівників, стосовно яких приймається рішення атестаційною комісією ІІ рівня.  

До 11 жовтня  2018 року

1.7.Забезпечити подання до атестаційної комісії ІІ рівня списків педагогічних працівників, які прийняті не за фахом одержаної освіти, та осіб, які прийняті на посади без педагогічної освіти, відповідно до п.3.26 та п.4.10 Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

                                   До 15 жовтня 2018 року

 1.8.Підвести підсумки атестації педагогів закладу, узагальнити інформацію щодо якісного та кількісного складу педагогічних працівників, наслідків атестації вчителів (додатки 2,3).

                                                                    Травень 2019 року

1.9.Підсумкове засідання атестаційної комісії  закладу провести  22 березня 2019 року.

1.10.Після проведення атестації у тижневий термін протоколи засідань атестаційної комісії оформити належним чином (пронумерувати, прошнурувати, підписати керівником навчального закладу, скріпити печаткою) та забезпечити їх зберігання.

1.11.Підготувати клопотання про моральне заохочення педагогічних працівників, які атестувалися в 2018-2019 навчальному році та надати до районного відділу освіти.

 

               До 01 квітня 2019 року

Завідувач Н.Романенко


Список педагогів ЗДО №77, які атестуються в 2019 році

п/п

П.І.Б.

Пед. стаж

Спеціальність за дипломом, кваліфікація за дипломом

 Посада

З якого часу працює в даному закладі (рік)

Рік поперед.

атестації

Рік проходження курсової перепідго-товки

Кваліфікаційна категорія (тарифний розряд), педагогічне звання

Претендує на присвоєння кваліфікаційної категорії, педагогічного звання відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії, педагогічному званню

1.

Гладуш

Ірина Валеріївна

  28

Неповна вища освіта

Вихователь в дошкільному закладі

Вихователь

2006

 2014

 2017

Одинадцятий тарифний розряд

Відповідність раніше присвоєному  одинадцятому

тарифному розряду

2.

Гомельська

Людмила

Анатоліївна

31

Неповна вища освіта

Вихователь дитячого садка

Інструктор з фізичної культури

2004

2016

Позачергова

атестація

2017

 

 

Дев’ятий

тарифний розряд

Відповідність раніше присвоєному   дев’ятому

тарифному розряду, присвоєння педагогічного звання «вихователь-методист»

3.

Домантович

Тетяна

Миколаївна

 23

Неповна вища освіта

Вихователь дитячого садка

Вихователь

1998

2014

 2015

Одинадцятий тарифний розряд

Відповідність раніше присвоєному  одинадцятому

тарифному розряду

4.

Дячун

Людмила

Степанівна

 26

Вища освіта

Вчитель початкових класів

 

Вихователь

2007

 2014

 2015

«Спеціаліст  другої категорії»

Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»

5.

Корнієнко

Віталіна Ігорівна

 2

Вища освіта

Вчитель історії і географії

Вихователь

 2016

Атесту-ється вперше

Зареєстро-вана на курси 04.03.2019р

 

Одинадцятий тарифний розряд

Відповідність раніше присвоєному  одинадцятому

тарифному розряду

6.

Моісеєнко

Тетяна Миколаївна

36

Неповна вища освіта

Вихователь дитячого садка

Вихователь

2000

2014

2014

 

Зареєстро-вана на курси 21.10.2019р

Одинадцятий тарифний розряд

 

Відповідність раніше присвоєному  одинадцятому

тарифному розряду

7.

Рева

Віра Володимирівна

 33

Вища освіта

Логопед шкільних і дошкільних закладів

Вчитель-дефектолог

 2000

 2014

 2018

 

«Спеціаліст вищої  категорії», педагогічне звання «вчитель-методист»

 

Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  категорії», педагогічному званню «вчитель-методист»

8.

Ситнікова Любов Юхимівна

 30

Неповна вища освіта

 Вихователь дитячого садка

Вихователь

 1998

 2014

 2014

 

Зареєстро-вана на курси 21.10.2019р

Одинадцятий тарифний розряд

 

 

Відповідність раніше присвоєному  одинадцятому

тарифному розряду

 

Графік

проведення відкритих заходів

педагогічних працівників комунального закладу  «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 77 комбінованого типу»    Криворізької  міської ради, які атестуються комісією ІІ рівня у 2019 році

 

№  

Заклад

ПІБ педпрацівника, що атестується

Дата проведення

Час прове-дення

Місце проведення

Назва  заходу

 Група

1

 

КЗ«ДНЗ

(ясла-садок)

№77 КТ» КМР

 

Гомельська

Людмила

Анатоліївна

Присвоєння педагогічного звання «вихователь-методист»

09.01.2019

09.30

Фізкультур-на зала

Фінальне свято родинного проекту

«Нащадки козацького роду»

Старші групи

№12,

№9

2

КЗ«ДНЗ

(ясла-садок)

№77 КТ» КМР

 

Дячун

Людмила

Степанівна

Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»

25.01.2019

13.00

Методичний кабінет

 Коучинг для вихователів «Організація «Ранкових зустрічей» за програмою «Вчимося  жити разом»

 

3

КЗ«ДНЗ

(ясла-садок)

№77 КТ» КМР

 

Корнієнко

Віталіна

Ігорівна

Підтвердження одинадцятого тарифного розряду

18.01.2019

09.00

Групова кімната

Інтегроване заняття «Чарівна калина для півника, який застудився"» 

Молод-ша група№13

4

КЗ«ДНЗ

(ясла-садок)

№77 КТ» КМР

 

Рева

Віра Володимирівна

Підтвердження відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічного звання «вчитель-методист»

10.12.2018

13.30

Методичний кабінет

Семінар-практикум  для педагогів корекційних груп

«Розвиток психічних процесів у дітей із ЗПР засобами ейдетики»