Методичний кабінет

Сторінку веде: вихователь-методист  Марина Іванівна Горська

                 


Звіт про методичну роботу за 2019-2020 н.р.

в КЗ«ДНЗ(ясла-садок) №77 КТ» КМР

Основні напрямки (завдання) методичної роботи в закладі:

 створення в дошкільному закладі фундаменту успішності дитини в умовах нової української школи;

збалансування напрямків розвитку цілісної особистості дитини;

створення сучасної та зручної системи методичного супроводу для педагогів та батьків.

      Впродовж 2019/2020 н.р. методична робота в закладі була зосереджена на вирішенням наступних актуальних питань:

формування комунікативних компетенцій дітей дошкільного віку шляхом використання інтерактивної взаємодії  усіх видів освітньої діяльності;

 забезпечення умови успішної соціалізації дитини в закладі дошкільної освіти на основі сучасного розвивального середовища, поєднання фізкультурно-оздоровчих проектів та проектів пізнавально-інтелектуального розвитку.

формування основ здорового способу життя, лідерських і партнерських якостей засобами інноваційних фізкультурно-оздоровчих технологій;

 забезпечення доступності та якості дошкільної освіти шляхом впровадження альтернативних форм роботи з дітьми та батьками, на основі оновлених комплексних освітніх програм «Українське дошкілля», «Впевнений старт»;

забезпечення наступності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку та учнями перших класів НУШ шляхом активної взаємодії зі школою.

      Методична робота в ЗДО №77 в 2019/2020 н.р. мала такі вектори розвитку: 

-         пошук та вивчення нових технологій і методів у методичній і психолого-педагогічній літературі, їх теоретичне осмислення, апробація, аналіз та підсумки (використання в практичній роботі з дітьми);

-         вивчення досвіду педагогів закладу в різних видах та формах педагогічної діяльності, аналіз та виявлення інноваційних методів і прийомів у роботі, їх вдосконалення; узагальнення досвіду та його розповсюдження.

Реалізація Концепції «Нова українська школа» через методичну роботу

Відповідно до основних ідей концепції Нової української школи та положень Державного стандарту початкової освіти з метою забезпечення наступності змісту та уникнення його дублювання в освітніх програмах дошкільної і початкової освіти   в ЗДО №77 в 2019/2020 н.р. посилено розвивальну і виховну складові освітнього процесу, надано пріоритет соціалізації, моральному вихованню, формуванню мотивів пізнавальної діяльності. На методичних годинах проводилися роз’яснення щодо надмірної інтенсифікації інтелектуального розвитку дітей, до якої схилялися окремі педагоги закладу, аргументуючи це попитом батьків щодо необхідності підготовки дитини до навчання у школі. Зміст освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку реалізовувався за комплексною освітньою програмою «Впевнений старт» (нова редакція), яка передбачає:

-       збалансування напрямів розвитку особистості дитини для збереження її цілісності;

-       створення фундаменту успішності дитини через її діяльнісну самореалізацію в умовах нової соціальної ситуації розвитку;

-       забезпечення сучасної та зручної системи методичного сервісу для педагогів і батьків;

-       забезпечують комфортний перехід до початкової освіти нової української школи.

Методична робота щодо забезпечення наступності дошкільної і початкової освіти у закладі здійснювалася за інформаційно-просвітницьким і практичним напрямами. З метою обміну досвідом вихователів закладу та  учителів початкової школи щодо використання ігрових методів і прийомів, форм організації діяльності дітей, системи роботи з розвитку мовлення, формування пізнавальних процесів, соціалізації дитини використовувалися такі форми методичної роботи:

- відвідування вчителями відкритих занять  з дітьми старшого дошкільного віку;

- проводилося анкетування педагогів закладу з питань забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини в умовах НУШ;

- на установчу і підсумкову педагогічну раду, батьківські збори запрошувалися вчителя початкових класів;

- проводився обмін педагогічним досвідом з різних питань щодо реалізації наступності між дошкільної та початкової ланками освіти;

- створювалися умови для самоосвіти педагогів, підвищення їх фахової майстерності .

Інформаційно-просвітницький аспект взаємодії закладу дошкільної освіти та початкової школи був спрямованим і на батьків, і на педагогів.

Мали місце наступні заходи:

- анкетування батьків з питань особистісного зростання дітей, рівня досягнення дошкільної зрілості для надання консультативної допомоги;

- заняття в консультативному пункті «Всі діти наші» на тему «Ознайомлення з психологічними закономірностями розвитку дитини старшого дошкільного та молодшого шкільного віку»;

- проведення Дня відкритих дверей;

- проведення інтернет-консультацій «Портрет першокласника НУШ», «Як психологічно підготувати дитину до навчання в школі» через сайт «Класна оцінка», освітній блог «Барвінкова скарбничка», соціальні мережі;

- відбулося попереднє знайомство вчителів зі своїми майбутніми учнями і їх батьками;

- 1 вересня зі старшими групами проведена екскурсія до КЗШ №130;

- мали місце спільні проекти дітей ЗДО і НУШ - «Годівничка», «Збережи ялинку»;

- в закладі працює гурток  «Цікавинка» по підготовці неорганізованих дітей до навчання в школі.

 Взаємодія ЗДО №77 і початкової освіти КЗШ №130 у питанні роботи соціально-психологічної служби  включала:

- здійснення психолого-педагогічного контролю за динамікою розвитку дітей;

- дослідження рівня розвитку базових якостей особистості дітей старшого дошкільного віку як умови успішного навчання у початковій школі;

- аналіз умов успішної адаптації учнів першого класу до шкільного життя;

- застосування корекційно-розвивальних методів у роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку, які потребують індивідуального підходу;

Науково-методичний супровід інклюзивної освіти, дітей з особливими освітніми потребами

Протягом навчального року в ЗДО №77 проведені такі методичні заходи:

консультація для педагогів корекційних груп «Організація інклюзивної практики. Складання індивідуальних програм»;

семінар «Основні форми корекційно-розвивальної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах ЗДО»;

круглий стіл «Діти з розладами аутичного спектра»;

Вдосконалення системи перепідготовки педагогічних кадрів та атестація (скільки педагогів пройшло курси, скільки атестовано (звіт по атестації)

В 2019/2020 р в ЗДО атестувалося 8 педагогів

Атестовано:

 

8

 

спеціаліст вищої категорії

 

1

 

спеціаліст І категорії

 

1

 

спеціаліст

 

1

 

атестовано без категорії

 

5

 

відповідає займаній посаді

 

8

 

атестовано за умови

 

1

 

«Вихователь - методист»

1

 

Курсову перепідготовку в м. Дніпро пройшло 8 педагогів.

Забезпечення інноваційних процесів та стимулювання пошуково-дослідницької діяльності педагогів

В закладі продовжилася робота по впровадженню елементів інноваційних технологій:

- «Будинок вільної дитини» М.Монтесорі (середня групи №3, молодша група №5, вихователі О. Орлова, І.Гладуш);

- «Освіта для сталого розвитку» (групи №4, №6, вихователі Л. Сковородко, Т.Моісеєнко);

- Впровадження програми «Вчимося жити разом» (група №11, вихователь Л.Дячун);

- Впровадження програми «Україна моя Батьківщна» (групи №7, №13, №14, вихователі Н.Максимова, Ю. Ляхова,  О.Захарченко);

- Розроблений і впроваджується проект «Волонтерська діяльність в сучасному закладі дошкільної освіти»  (старші групи №9, №12, вихователі Т.Жулковська,  М.Горященко);

Розвиток єдиного інформаційного освітнього середовища району, формування позитивного іміджу

Протягом навчального року роботу закладу висвітлювали публікації на сайті «Класна оцінка», в освітньому блозі «Барвінкова скарбничка»,  на сторінці закладу в соціальній мережі Facebook (5 тис. підписників).

Участь у обласних, всеукраїнських та міжнародних форумах, конференціях, конкурсах

Всеукраїнський огляд-конкурс «Кращий стан фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах» (ІІІ місце);

Участь у Х Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти » (диплом);

 Конкурс з тематичній номінації «Соціалізація особистості в умовах сучасних викликів», конкурсна робота «Дитячий волонтерський рух в сучасному закладі дошкільної освіти» (диплом);

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих науковців «Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи», вихователь ЗДО Ю. Ляхова (сертифікат). Опублікована її стаття у збірнику «Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи» «Формування естетичних смаків дитини засобами медіа-освіти».

Педагоги закладу брали участь в онлайн-вебінарах, одержали сертифікати:

 всеукраїнський рівень:«Всеосвіта» (vseosvita.ua) «Ігрові методики для розвитку мовлення»; MCFR «Нове в законодавстві про дошкільну освіту», «Навчаємо дітей розповідати: нові підходи», вчитель-логопед С.Абрамчук, вчитель-дефектолог Л. Лаврентьєва; «Вчимося навчати на засадах компетентісного підходу», «Як ефективно планувати та організовувати освітній процес: лайфхаки методичного конструктора», вчитель-логопед В.Рева

Обласний рівень: коучинговий тренінг «Дизартрія. Мануальні техніки та вправи з предметами, рішення щодо подолання  специфічних проблем дизартриків» (вчитель-логопед С.Абрамчук).

Реалізація районних проектів  благодійницького напряму  

Проведено благодійні акції на допомогу онкологічно-хворих дітей Короїд Кіри, Терещенко Олександра (з залученням громадських організацій міста). 


Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності(затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), інших нормативно-правових актів, Листа МОН України від 13.06.2018р. № 1/9-386  «Щодо особливостей організації діяльності  закладів дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році», комплексних освітніх програм «Українське дошкілля», «Впевнений старт», педагогічний колектив закладу визначив для опрацювання в 2019/2020 навчальному році такі пріоритетні напрямки роботи:

·       створення в дошкільному закладі фундаменту успішності дитини в умовах нової української школи;

·      збалансування напрямків розвитку цілісної особистості дитини;

·      створення сучасної та зручної системи методичного супроводу для педагогів та батьків.

      На основі аналізу навчально-виховної роботи, педагогічний колектив продовжує працювати над проблемою  «Формування комунікативної компетентності дітей дошкільного віку як складової їх соціалізації», починає працювати над проектом «Формування лідерських якостей засобами фізкультурно-оздоровчої роботи»  і ставить перед собою наступні

завдання:

·        Формувати комунікативну компетенцію дітей дошкільного віку шляхом використання   інтерактивної взаємодії  усіх видів освітньої діяльності;

·        Забезпечити умови успішної соціалізації дитини в дитячому садку на основі   сучасного розвивального середовища, поєднання фізкультурно-оздоровчих проектів та проектів пізнавально-інтелектуального розвитку.  

·        Формувати основи здорового способу життя, лідерських і партнерських якостей засобами інноваційних фізкультурно-оздоровчих технологій; 

·        Продовжувати роботу щодо забезпечення доступності та якості  дошкільної освіти шляхом впровадження альтернативних форм роботи з дітьми та батьками, на основі оновлених комплексних освітніх програм «Українське дошкілля», «Впевнений старт»;

·        Забезпечити наступність в роботі з дітьми старшого дошкільного віку та учнями перших класів шляхом активної взаємодії зі школою.


Працюємо над проблемою: "Національно-патріотичне виховання в дошкільному закладі"
 

 

 

Уявлення    

Знання    

Зміст    

Правосвідомість    

Знання прав і обов'язків людини.

Засвоєння    понять : суд, правопорушення, розслідування,    право, закон, законослухняність.    

Знайомляться з Конвенцією про права    дитини. Запам'ятовують права дитини, можуть їх    назвати.

Дотримуються правила поведінки в групі в    ігрових і реальних ситуаціях.    

Можуть назвати основні закони держави.    

Громадянство    

Знання символів держави - гімн,    прапор, герб. Діти мають певний стосунок до    історії держави, яке виражається у    уваги до культурних традицій.

Засвоєння    понять : дума, посол, громадянство, держава.    

Діти вчаться орієнтуватися на карті    світу, глобусі.

Вчаться показувати на карті свою країну, місто.    

Дізнаються прапор, герб своєї держави серед    символів інших держав.    

Історія    

Знання про національних героїв, історії    національних святинь, традиціях своєї країни.

Засвоєння    понять : Батьківщина, Вітчизна, патріот, громадянин.    

Знайомляться з різними історичними    подіями. Вчаться будувати хронологічну    послідовність.

Знайомляться з видатними    діячами вітчизняної культури.    

Толерантність    

Знають, що люди бувають різної    національності і мають різний рівень життя. Всі    люди мають одні й ті ж права і обов'язки.

Засвоєння    понять : національність, національні    відносини, терпимість.    

Знайомляться з іншими національностями.    

Культура    

Знають систему звичаїв свого та інших    народів.

Засвоєння понять : національний    костюм, звичаї, традиції    

Знайомляться з звичаями, святами,    традиціями в одязі, їжі, іграми інших    національностей.

Знайомляться з народними    інструментами різних національностей.    

Можуть назвати ігри різних народів.    

Спільнота    

Володіють основними поняттями про    співтовариствах (сім'я, друзі, сусіди, група), в    яких діють різні правила і закони.

Засвоєння    понять : суспільство, обов'язки, почуття.    

Обмін послугами в рамках поділу    праці.

Вчаться прийнятним способам    взаємодії: договір, компроміс, переконання.    

Приймають правило як загальну домовленість.    

Знайомляться з правилами в різних сферах життя:    правила дорожнього руху, безпеки,    експлуатації.    

Навколишнє

середу    

Мають уявлення про взаємозв'язок і    взаємозалежності живих істот, що населяють    планету.

Засвоєння понять : гуманність,    любов до Батьківщини, середа    

Порівнюють об'єкти і явища природи за ознаками схожості та відмінності.

Прагнуть створити сприятливі умови для живих істот.    

Емоційно відгукуються, проявляють  естетичні переживання в процесі спілкування з    природою.    

Ідентичність і емпатія    

Діти розуміють і приймають, що у людей    є спільне та відмінне.

Засвоєння понять :    унікальність, взаємодопомога, сім'я.    

Святкують спільні свята, поважають чужі традиції, мову, культуру.    

Вибір    

Знають причинно-наслідковий    залежність власної поведінки і поведінки    інших.

Засвоєння понять : вибір,    відповідальність, вчинок, наслідки.    

Вчаться виділяти ситуації, в яких  існує кілька можливостей для прийняття    рішення, і вибирають одну з них.

Вчаться    прогнозувати можливі наслідки    власних дій для себе, для інших.  Дошкільний вік - найважливіший етап для того щоб почати громадянське виховання дошкільників. У цей період дитина прилучається до світу суспільних цінностей. Дошкільний вік - це час встановлення перших людських стосунків з людьми. Це період, коли слабкий і беззахисний може стати сильним і сміливим, нудне і нехитре стає кумедним та зворушливим.

  

 


Школа молодого вихователя

Консультація: СУЧАСНЕ ЗАНЯТТЯ 

Основною формою навчання дошкільнят у процесі організованої пізнавальної діяльності було й лиша­ється заняття.

 Що таке сучасне заняття в сучасному дошкільному закладі?

 Які види й типи занять описано в літературі та реально застосовуються на практиці?

 • домінантні
 • тематичні
 • інтегровані,
 • комбіновані,
 • комплексні,
 • сюжетні,
 • сюжетно-ігрові,
 • літературні,
 • худож­ні

Упорядкування та характеристика основних видів занять з різних позицій

З позиції спрямова­ності змісту:

 • односпрямовані або предметні заняття, зміст яких лежить у площині однієї галузі знань, а хід переважно обмежується одним видом діяльності.

 Позитивним є те, що більшість предметних за­нять, які є, по суті, навчально-пізнавальними, дають мо­жливість формувати в дошкільнят чітку систему уявлень, знань, певні вміння й навички у межах окремих освітніх галузей (математики, розвитку мовлення, ознайомлен­ня з природою, образотворчої діяльності тощо).

Негативне -  пріоритетною лишається навчально-дисциплі­нарна модель взаємодії, домінує пояснювально-ілюст­ративний метод навчання, що часто призводить до зни­ження пізнавального інтересу, формування в дошкільнят інтелектуального споживацтва.

Предметне заняття може бути тематич­ним, коли всі завдання, що їх педагог планує розв'язати підпорядковані розкриттю певної теми засобами конк­ретної діяльності. Всі зусилля вихователів і дітей спрямовані на реалізацію програмових завдань, які нерідко характеризуються дуже слабкою прив'язкою до життя.

Комбіноване заняття – складається із декількох частин ( як правило з двох). Зовсім не пов’язаних між собою. До кожної частини комбінованого заняття ставиться мета. Яка вирішується протягом всього заняття.

Домінантні заняття -  будуються на основі комбінованого. Коли вихователь приділяє увагу одному питанню. Проблемі. Розділу. Тобто робить акцент на цьому виді діяльності з дітьми. Останні види діяльності є як додатковими. Домінантні заняття можуть мати тему  та сюжет.

Принцип інтеграції - дає змогу забезпечити системність знань дітей. Відтак паралельно з предметними проводяться різноспрямовані, або міжпредметні заняття, зміст яких об'єднує різні галузі знань та види діяльності. До цієї групи  віднесяться інтегровані та комплексні заняття.

 • Інтегроване заняття – засноване на процесі обєднання окремих елементів навчання та виховання в єдину цілісну систему, серія занять спрямована на формування у дитини цілісного світосприймання.

Оскільки в інтегрованому заняті поєднуються різні види діяльності та розширюється інформаційне поле, воно триваліше в часі за традиційне предметне заняття. Так, у старшій групі його тривалість може становити 40-45 хвилин. При цьому різноманітність способів навчання, регулярна зміна видів діяльності, емоційна насиченість заняття дають змогу зберегти високий рівень працездатності дітей і педагога. Сигналом до закінчення заняття є знижен­ня пізнавальної активності дітей, поява перших ознак втоми.

 • Комплексне заняття – складається з декількох взаємопов’язаних між собою частин, які підпорядковані одній меті, доповнюючи одна одну та складаючи єдине ціле.

Інтегроване чи комплексне заняття обов'язко­во тематичне, оскільки тема в такому занятті є стриж­нем, ключовою ідеєю, віссю, навколо якої об'єднуються різні види діяльності та різні галузі знань.

За ди­дактичними цілями:

 • заняття з формування нових знань
 • заняття із закріплення раніше засвоєних знань  
 • заняття з контролю якос­ті засвоєння знань, умінь, навичок або підсумкові.

       Види занять за дидактичними цілями

 
   
 
   
 • на основі дидактичного матеріалу
 • на основу літературного тексту
 • з елементами експериментування

Навчально-ігровим вважається заняття, в якому для реалізації навчальних завдань активно застосову­ють елементи гри. В основу такого заняття можуть бути покладені ігровий чи літературний сюжет.

Навчально-пізнавальне заняття за характером діяль­ності наближене до урочного типу. Побудовано на основі застосування дидактичного матеріалу.

Сюжетно-ігрове заняття - наявність єдиної сюжетної лінії, Ігорові елементи можуть бути представлені театралізацією, драматизацією, ігровими ситуаціями, рухливими, словесними іграми. Сюжет передбачає застосування різних видів завдань, водночас дії дітей і вихователя у процесі виконання завдань не регламентовані жорстко.

Сюжетне заняття потребує облаштування середовища відповідно до задуму.

Ігрове заняття - має свою специфіку - цілісність  структури — задуму, ро­лей, сюжету, правил, дій, підсумків тощо, підпорядко­вує гру розв'язанню суто навчальних завдань. І тоді іг­рове заняття стає просто заняттям з використанням ігрових елементів.

Заняття-гру можна побудувати на ос­нові певного сюжету — ігрового. Окрім ігрового сюжету, це заняття повинно мати всі інші ознаки гри: ігрові ролі, ігрові правила, ігрові дії, підбиття підсумків гри. На від­міну від попереднього виду, заняття-гра має тренінговий характер, діти вправляються у застосуванні тих чи інших способів дії, закріплюють, уточнюють чи розши­рюють здобуті раніше знання.

Якщо в сюжетному за­нятті вихователь є ключовою фігурою, то в занятті-грі його роль — диригувати грою, допомагати дітям створювати та розгортати ігровий сюжет. Він також може бути одним із її учасників.

Заняття-змагання не обов'язково має бути спортивного характеру. Це можуть бути інтелектуальні змагання — турнір знавців чи вікторина з будь-якої галу­зі знань; художній конкурс, виставка, учасники якої де­монструють свої художні таланти.

З огляду на психологічні особливості дошкільнят, доцільність занять-змагань очевидна лише стосовно старших дітей, причому має домінувати саме процес презентації досяг­нень, а не її порівняння.

За способом організації розподіляють­ся на:

 • групові  тобто з усією групою ді­тей (традиційно такі заняття називаються фронтальни­ми),
 • підгрупові (кількість дітей — від 8 до 15), у сучасних умовах це переважно з половиною групи;
 • індивідуально-підгрупові (від 4 до 8 дітей)
 • індивідуальні (від 1до 4 дітей)
       
  Протягом дня до­сить спланувати й правильно провести одне групо­ве заняття, одне — підгрупове та одне індивідуальне.

 

Найдоцільніший спосіб організації інтегрованого чи комплексного заняття — загальногруповий, оскільки вихователь застосовує різні види діяльності, що змінюють один одний, використовує різноманітні засоби, що ро­бить його результативним, та й за емоційною насиченіс­тю таке заняття майже неможливо повторити двічі

Предметні, односпрямовані заняття - з огляду на дані психологічних, медичних і педа­гогічних досліджень, які свідчать про низький рівень розвитку психічних процесів у значного числа дошкіль­нят, несформованість з різних причин навичок навчаль­ної діяльності, характерну для багатьох дітей гіперактивність - доцільніше проводити навчально-пізнавальне заняття підгрупами, оскільки вихователеві легше орга­нізувати індивідуальну роботу з невеликою кількістю ді­тей: надати їм допомогу, скоригувати власні дії.

Індивідуальні заняття - значна кіль­кість вихователів змішують поняття індивідуальна ро­бота та індивідуальне заняття. Індивідуальна робота, по суті, є реактивною дією на кожний окремий профе­сійний випадок, яких під час робочого дня трапляється без ліку і які потребують адекватного реагування (Василь­ко не вимовляє звук "К", Марійку слід навчити ініціювати свої дії, пропонувати себе як ігрового партнера, Оле­га— вправляти в стримуванні агресивних проявів тощо).

Індивідуальне заняття можна визна­чити як сплановану дію, важливий елемент системи на­вчання, що є незмінним для усіх дітей групи - індивідуальне заняття може проводитись у будь-який, зручний для вихователя і дітей час (прийом, про­гулянка, самостійна діяльність, вечірній час), що дає можливість максимально враховувати індивідуальні особ­ливості та потреби кожної дитини (для "совенят", на­приклад, індивідуальні заняття доцільніше проводити в другій половині дня).