Про заклад дошкільної освіти №77 "Барвінок"

                                                     

 

 

Заклад створено на підставі рішення Криворізької міської ради від 17.06.1998 №56 «Про створення міського комбінованого дошкільного виховного закладу №77».

Комплектування закладу 

Порядок комплектування Закладу визначається Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, Порядком комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу.

Для зарахування дитини до Закладу необхідно подати: заяву, медичну довідку про стан здоров’я дитини, витяг з історії розвитку дитини, свідоцтво про народження дитини, довідку територіального управління праці і соціального захисту населення – для малозабезпечених сімей,  довідку про склад сім'ї – для багатодітних сімей; копію посвідчення на дитину-інваліда. Для дітей з порушеннями мовлення та затримкою психічного розвитку – висновок  Криворізької міської психолого-медико-педагогічної консультації на кожну дитину.

 Заклад розрахований на групи раннього та дошкільного віку. В Закладі функціонують спеціальні групи для дітей з порушеннями мовлення та затримкою психічного розвитку.

 Планова наповнюваність  груп згідно з діючими нормативами:

- групи раннього віку загального розвитку – 15 дітей;

- групи дошкільного віку загального розвитку –  20 дітей;

- групи з порушеннями мовлення – 10-12 дітей;

- групи з затримкою психічного розвитку  – 8-10 дітей.

 За дитиною зберігається місце в Закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування на час відпусток батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період - 75 днів незалежно від періоду тривалості відпусток батьків.

З урахуванням місцевих умов Власник або уповноважений орган управління може вносити зміни у встановлений порядок зберігання за дитиною місця у Закладі.

Відрахування дітей із Закладу здійснюється:

- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у Закладі;

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, коли дитина не відвідує Заклад без поважних причин більше двох місяців підряд;

- у разі несплати без  поважних причин батьками або особами, які  їх замінюють, плати за харчування дитини протягом встановленного терміну.

Батьків або осіб, які їх замінюють, повідомляють письмово про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

Режим роботи Закладу

Заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя, святкові.

 Режим роботи Закладу встановлюється з урахуванням потреб батьків або осіб, які їх замінюють:

- групи з режимом роботи 10,5 годин: з 7:00 до 17:30 годин;

- групи з режимом роботи 12 годин: з 06:30 до 18:30.

 


 

Базовими принципами виховного процесу є:

- органічне поєднання процесів розвитку, виховання і навчання, дітей;

- визнання дитини як найвищої соціальної цінності;

- застосування системного, особистісно-орієнтованого, гуманного  підходів до виховання;

- дбання про фізичне та психічне здоров’я дітей.