Річний план роботи закладу

2. Завдання на 2020 / 2021 навчальний рік:

З огляду на аналіз роботи в 2019/2020н.р., на Інструктивно-методичні рекомендації МОН України від 30.07.2020 №1/9-411 «Щодо організації діяльності закладів освіти у 2020/2021 навчальному році», педагогічною радою закладу визначено основні завдання педагогічного колективу на новий навчальний рік:

1. Оптимізувати використання потенційних можливостей змістовних компонентів занять, мета яких сприяти:

 • для дітей раннього віку — опанування предметно-маніпулятивною діяльністю, формування активного мовлення, розвиток відчуттів та сприймання (зорові, слухові, тактильні та ін.), виховання культурно-гігієнічних навичок;
 • для дітей молодшого дошкільного віку — оволодіння предметно-практичною діяльністю (діяльність з предметами за їх призначенням), засвоєння сенсорних еталонів (колір, форма, розмір), розвиток мовлення, вправляння чуттєвого досвіду взаємодії з оточенням (бачу, чую, відчуваю, дію);
 • для дітей середнього дошкільного віку — ігрова діяльність, формування граматичної правильності мовлення та вихід на творчий рівень сюжетно-рольової гри;
 • для дітей старшого дошкільного віку — формування психологічної зрілості та готовності до навчання у школі (життєві компетентності, мотивація, саморегуляція, вміння спілкуватися, інтерес до пізнавальної діяльності).

2. Формувати у дошкільників мотивацію до дій і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя;

3. Поліпшити роботу над формуванням зв’язного українського мовлення, використовуючи різні види діяльності.

3. Методична робота з кадрами

3.1. Педагогічні ради

Тема та зміст 

 Термін

проведення  

Відповідальні

Примітки

1.

«Основні орієнтири нового навчального року»

Форма проведення: круглий стіл

1. Про підсумки діяльності навчального закладу в 2019/2020  н. р. в умовах карантину.

2.  Обговорення і затвердження плану роботи закладу на 2020/2021н.р.(з додатками), освітніх програм та розкладу занять, гурткової роботи тощо.

3. Результативність проведення літньої оздоровчої кампанії 2020 року в умовах карантину.

4. Ознайомлення з листом МОНУ  Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації діяльності  закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти  у 2020/2021 навчальному році».

5. Аналіз готовності груп до нового навчального року.

30.08.20

Завідувач

 

Вихователь-методист

 

 

Сестра медична старша

 

Завідувач

 

Голова творчої групи

 

2.

«Мовленнєвий розвиток дошкільників – запорука їхньої наступної успішності» 

1. Аналіз виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради (інформація).

2. Шляхи розвитку мовленнєвих творчих здібностей у дітей дошкільного віку (доповідь).

3.Стан комунікативно-мовленнєвих умінь у дітей 5-6го року життя (довідка за підсумками тематичного контролю).

4.«Мовленнєвий розвиток дошкільників – запорука їхньої наступної успішності» (презентація).

5. Впровадження інтерактивних технологій в освітній процес з метою розвитку мовленнєвої компетентності у дошкільників» (майстер-клас).

6. Чинники розвитку художньо-творчих здібностей дітей у зображувальній діяльності (презентація з досвіду роботи)

20.12.20

 

 

Голова творчої групи

 

Вчитель-логопед 

 

Вихователь-методист

 

 

Вчитель-дефектолог

 

 

 

3.

«Формування здоров’язбережувальної компетенції дитини згідно вимог Базового компонента» («діамант»)

1. Формування здорового способу життя, екологічної культури, моральних і фізичних якостей відповідно до Базового компоненту 

2.Інноваційні підходи до оздоровчої роботи з дітьми (з досвіду роботи)

3.Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО (інформація).

4.Формуємо здоров’язбережувальну компетенцію дошкільника.

5.Результати тематичної перевірки «Формування здоров’язбережувальної компетенції дошкільника» (довідка)

20.03.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

Творча група

Інструктори з фізичної культури

Завідувач

 

4.

«Навчальний рік позаду: підсумки, реалії, проблеми»

1. Аналіз стану навчально-виховної роботи та виконання основних річних завдань за 2020\2021 навчальний рік.

2. Про участь педагогів в методичних заходах району, міста та області.

3. Дидактичні ігри та посібники, спрямовані на розвиток мовленнєвої активності дітей.

4. Результати моніторингу освітньої роботи  та знань дітей.

5. Результати психологічної готовності дітей до навчання в школі.

6. «Влітку на майданчику» - пріоритетні завдання, план роботи на літній оздоровчий період.

7. Комплекс медико-педагогічних умов для організації повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей, профілактика дитячого травматизму.

8. «Відкритий мікрофон» - пропозиції вихователів до річного плану роботи на 2021/2022 н.р.

22.05.21

 

 

Голова творчої групи

 

 

Вихователь-методист

 

Вихователь-методист

 

Вихователь-методист

Практичний психолог

 

Голова творчої групи

 

Сестра медична старша

 

Завідувач

 

 


3.2. Робота методичного кабінету

Зміст роботи

 Термін проведення

Відповідальний

Примітки

1.

Вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду свого та інших закладів, вивчення і впровадження українського та закордонного досвіду.

Протягом року

Вихователь-методист

 

2.

Розроблення методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу. Методичний супровід різноманітної діяльності, яка запланована в річному плані роботи.

Вересень

Вихователь-методист

 

3.

Розроблення положень про конкурси, про центри (локації) розвивального середовища закладу.

Листопад

Вихователь-методист

 

4.

 Облаштування умов для «Буккросингу». Підбір літератури для бібліотечки.

Грудень

Вихователь-методист

 

5.

Узагальнення матеріалів із питань вивчення освітнього процесу, роботи педагогів закладу у формі доповідей, звітів.

Протягом року

Вихователь-методист

 

6.

Добирання і розробка діагностичних методик щодо контролю освітнього процесу в закладі.

Жовтень

Вихователь-методист

 

7.

Підготовка до проведення колективних методичних заходів.

За планом

Вихователь-методист

 

8.

Створення умов для самоосвіти педагогів закладу.

Постійно

Вихователь-методист

 

9.

Оновлення каталогів і картотек.

За потребою

Вихователь-методист

 

10.

Розроблення сценаріїв методичних заходів для педагогів і батьків.

За планом

Вихователь-методист

 

11.

Оновлення інформації для батьків на веб-сайтах закладу.

1 раз на тиждень

Вихователь-методист

 

12.

Складання графіків гуртків.

Вересень

Вихователь-методист

 

13.

Поповнення бібліотеки методичного кабінету сучасною літературою і періодичними виданнями.

Постійно

Вихователь-методист

 

14.

Організація постійно-діючих виставок:

 • «Безпека Вашого малюка»;
 • «Освіта для сталого розвитку»;
 •  «З Україною в серці».

Вересень

Вихователь-методист

 

15.

Поповнити методичну бібліотечку новими сучасними посібниками

 

Вихователь-методист

 

16.

Провести тренінг для педагогів з навчання навиків користування інтерактивною дошкою.

Вересень

О.В.Захарченко

 

17.

Систематизувати відео-матеріали дистанційної роботи з дітьми, батьками і педагогами.  

Жовтень

Вихователь-методист

 


3.3. Консультації для педагогів

Тема

 Термін проведення

Відповідальний

Примітки

1.

Рекомендації МОН у період адаптивного карантину

Вересень

Завідувач

 

2.

Довіра як основний чинник успішної адаптації дитини у дошкільному закладі. Вербальні та невербальні засоби комунікації.

Жовтень

Вихователь-методист

 

3.

 Створення відео-занять для дистанційної роботи з дітьми дошкільного віку

Листопад

Вихователь-методист

 

4.

 Розроблення проекту спільної інтерактивної діяльності педагогів і батьків «Дерево розвитку групи»

Грудень

Вихователь-методист

 

5.

Інтерактивні методи розвитку мови дошкільників.

Січень

Вчитель-логопед

О.А.Левченко

 

6.

Спілкування з агресивно налаштованими батьками.

Лютий

Практичний психолог

 

7.

Економічне виховання дітей дошкільного віку та шляхи його здійснення.

Березень

Вихователь-методист

 

8.

Профілактика емоційного вигорання педагога.

Квітень

Практичний психолог

 

9.

 Використання народних ігор в освітньому процесі

Травень

 Інструктор з фізкультури  Гомельська Л.А.

 


 3.4.   Підвищення рівня фахової майстерності педагогів

Тема та зміст заходу

Термін проведення

Відповідальні

Примітки

1.

«Школа інноваційних технологій»:

 • майстер-клас «Ейдетика в роботі з дітьми з ООП»;
 • відео-дайджест «Елементи ейдетики в музично-руховій діяльності»;
 • віртуальна екскурсія «Створення сенсо-моторного простору в корекційних групах».

 

 

 

 

 

 Лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горська М.І.

Лаврент’єва Л.О.

Рева В.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Семінар-практикум

 «Ідеї освіти для сталого розвитку в практику дошкільного закладу».

 • Виставка «Сталий розвиток очима дітей та дорослих»;
 • Презентація роботи з дітьми та батьками за програмою «Дошкільнятам – ОСР»
 • Екологічні проекти   освіти для сталого розвитку;
 • Мюзикл «Екологічні пригоди казкових героїв»(відео);

Жовтень

 

М.І. Горська

А.В.Красних

 

О.В.Захарченко

Н.В.Коробська

 

3

Воркшоп «Використання ІКТ в освітньому процесі ЗДО. Створення і наповнення освітянського блогу».

Грудень

М.І.Горська

 

4.

Методична вітальня

«Ранкові зустрічі в закладі дошкільної освіти»:

 • дитина дня;
 • волонтерський рух;
 • підвищення мотивації до організованої діяльності;
 • лялька, як персона

Січень

М.І.Горська

 

5.

Школа молодого вихователя

Заняття 1.

Методика проведення занять.

Заняття 2.

Планування освітнього процесу, оснащення педагогічної шафи

Заняття 3

Робота з батьками, вміння налагодити спільну працю.

Заняття 4

Організація рухового режиму, методика проведення ранкової гімнастики і фізкультурних комплексів під час прогулянки.

 

Вересень

 

Грудень

 

 

Лютий

 

 

Квітень

Вихователь-методист,

практичний психолог, педагоги-наставники

 

6.

Методична лабораторія «Реалізація інтегрованого підходу в освітньому процесі ЗДО»    

Інтегрування освітнього процесу (майстер-клас). 

Інтелектуальна карта як структурна основа інтегрованого заняття (з досвіду роботи) 

Формуємо життєву компетентність дошкільників під час інтегрованих занять (перегляд відеозапису інтегрованого заняття, аналізування). 

Психолого-педагогічний супровід соціалізації дитини з особливими освітніми потребами (довідка за підсумками тематичного контролю) 

Особливості організації і проведення інтегрованого заняття (пам’ятка) 

 

 

 

7.

Майстер-клас «Обличчям до батьків»

 • Інформаційне повідомлення «Теоретичні аспекти взаємодії ЗДО з родинами вихованців»
 • Практичні способи налагодження взаємодії вихователя з батьками.
 • Висловлювання очікувань учасників.
 • Розподіл на робочі групи

          Вправи:

 • Хочу, можу, буду
 • Мозаїка форм роботи з      
 • батьками
 • Принципи ефективної взаємодії педагогів та батьків

 

 

 

   

 

8.

Відкриті заняття (за графіком, додаток 6)

 

 

Голова атестаційної комісії ЗДО №77

 

9.

Педагогічні конкурси:

 • «Найкраща підготовка до нового навчального року»;
 • «Новорічна казка в групі»;
 • «Найкраща фото-локація»;
 • «Куточок книги».

 

Серпень

Грудень

Березень

Травень

Вихователь-методист

 

10

Огляди новинок педагогічної літератури

 (презентації, виставки, «круглі столи»).

1 раз у квартал

 

 

11

Коучинг

 «Використання «Хмарних технологій» в освітньому процесі закладу дошкільної освіти

Квітень

Вихователь-методист

 

12

Атестація та курси підвищення кваліфікації

Атестуються:

Авдєєва С.А.

Дмитренко Ю.Е.

Жайворонок А.В.

Лаврент’єва Л.О.

Логвінова С.В.

Левченко О.А.

Направити на курси:

 1. Логвінова С.В.

І етап: 01.02.2021 – 12.02.21

ІІ етап: 13.09.2021 – 17.09.2021

2. Дмитренко Ю.Е.

22.03.2021 – 02.04.2021

3. Лаврентьєва Л.О.

І етап: 11.05.2021

ІІ етап: 13.12.2021

4.Максимова Н.М.

І етап: 25.01.2021-29.01.2011

ІІ етап:01.11.2021-12.11.2021

5. Захарченко О.В.

І етап: 25.01.2021-29.01.2021

ІІ етап: 06.09.2021-17.09.2021

За планом

Атестаційна комісія закладу

 

4. Організаційно­-педагогічна робота

4.1. Співпраця з батьками

Тема та зміст заходу

 

Термін

Відповідальний

Примітки

1.

Загальні батьківські збори:

1. «Запрошуємо до співпраці»

 1. Звіт  батьківського комітету.
 2. Звіт про проведення оздоровчого періоду та обсяг виконаних робіт по підготовці до нового навчального 2020/2021 року.
 3. Як полегшити адаптаційний період для дітей-новачків.
 4. Анкетування батьків "Що я чекаю від закладу дошкільної освіти".
 5. Вибори голови та членів батьківського комітету.

2. Підведемо підсумки роботи

 1. Виконання вимог державних освітніх програм. Підготовка дітей випускних груп до НУШ.
 2. Підготовка до літнього оздоровлення дошкільників.
 3. Звіт «Про витрати коштів з батьківського фонду».
 4. Попередження травматизму, профілактика інфекційних кишкових захворювань в літній оздоровчий період.
 5. Підготовка дошкільного закладу до ремонту.
 6. Розгляд актуальних питань

 

 

 

 

 

 

18.09.20

29.05.21

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова БК ЗДО №77

Заступник завідувача з г/ч

Практичний психолог

Вихователь-методист

Завідувач

 

 

Вихователь-методист

Завідувач

 

 

Голова БК

Сестра медична старша

Заступник завідувача з г/ч

 

2.

Групові батьківські збори:

Ясельні групи

 1. Проходимо адаптацію разом.
 2. Створюємо розвивальний простір за сучасними вимогами.
 3. Безпека нашого малюка.

Молодший дошкільний вік

 1. Основні вимоги програми «Українське дошкілля» для дітей молодшої групи.
 2. «Вчимо мови і розмови».
 3. Попередження негативних прояви виховання.

Середній дошкільний вік

 1. Організована діяльність за програмою «Українське дошкілля».
 2. Освіта для сталого розвитку.
 3. Соціалізація дитини в сучасному соціумі.

Старший дошкільний вік

 1. Вимоги програми «Впевнений старт».
 2. Освіта для сталого розвитку.
 3. Портрет майбутнього першокласника.

Жовтень

Грудень

Квітень

Вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання консультативного пункту «Всі діти – наші»

 1. Виховуємо без насильства.
 2. Як організувати цікаве дозвілля Вашої дитини.
 3. Розвивальні ігри і вправи з мамою і татом.
 4. Здоровий спосіб життя змалку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень

Січень

Березень

Травень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичний психолог

Вихователь-методист

Інструктори  з фізкультури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

День відкритих дверей:

 • Перегляд занять в своїй групі.
 • Родинне свято «День навпаки»
 •  Фото - виставка «Моя родина».

10.01.21

Вихователь-методист

 

 

5.

Спільні акції:

 • «Дарунки Святого Миколая», акція в підтримку дітей з малозабезпечених родин;
 • «Годівничка», акція-допомога птахам взимку;
 • «Прикрасимо довкілля», благоустрій території закладу.

 

19.12.20

 

10.01.21

20.04.21

Завідувач, вихователь-методист

 

6.

Створення інформаційно-консультативних закритих груп в соціальних мережах з залученням батьків, спеціалістів і педагогів закладу.

Вересень

Завідувач

 

7.

Оновлення інформаційних та консультативних матеріалів для батьків на сайті «Класна оцінка». Спілкування в блогах «Барвінкова скарбничка», «Методична вітальня».

Протягом року

Вихователь-методист

 

 

8.

Коучинг

«Освіта для сталого розвитку – навчаємо дітей жити в гармонії з природою і суспільством» (батьки старших груп)».

Листопад

 

 

Вихователь-методист

 

 

9.

Майстер-клас

 «Халабудна педагогіка»  

Листопад

Вихователь  

 

4.2.Масові заходи, дійства фізкультурно-оздоровчого та музично-естетичного циклів

Тема і зміст заходу

Термін

Відповідальний

Примітки

1.

Фізкультурні свята:

День здоров’я

Міні-олімпіада

День фізкультурника

Нащадки козацького роду

День веселих звірят

День футболу

День захисту дітей

 

1 раз на місяць

Вересень, січень

09.09.20

15.10.20

10.04.21

24.05.21

01.06.21

Інструктори з фізкультури

 

2.

Фізкультурні розваги:

Веселі старти

Колесо народних ігор

Рятувальники

Зимові розваги

Весела подорож

Джунглі кличуть

Козацькі розваги

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Травень

Інструктори з фізкультури

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Музичні свята:

День знань

Свято врожаю

Нащадки козацького роду

Новорічна казка

Коляда

Мама і Весна

День Землі

Випускний бал

День захисту дітей

 

01.09

З 22.10

15.10

24-30.12

08.01

04.03

22.04

25.05

01.06

Музичні керівники

 

4.

Музичні розваги:

В гостях у феї Оберігальниці

Подорож до театру

День Святого Миколая

День іменинника

Українські вечорниці

Стрітення

Закосичення (старші групи)

День української мови

В країні дорожніх знаків

Вечір музики і музичних інструментів

День бантика

Піжамна вечірка

Лялькові вистави

Драматизації

 

Вересень

Листопад

19.12.20

1 раз у квар.

Січень

Лютий

Березень

09.03.21

1 раз у квар.

Квітень

 

Червень

Липень

 

 

Музичні керівники

 

5.

Творчі звіти керівників гуртків

Січень

Червень

О.А.Третяк

С.А. Авдєєва

 

4.3. Співпраця зі школою

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальний

Примітки

1.

Скласти угоду про співпрацю ЗДО №77 і КЗШ №130.

Вересень

Завідувач

Завуч школи

 

2.

Взаємовідвідування занять в старших групах ЗДО і уроків НУШ.

Протягом року

Вихователі

Вчителі початкових класів

 

 

3.

Круглий стіл для вихователів старших груп і вчителів початкових класів:

 1. Взаємозв’язок дошкільної і початкової освіти.
 2. Виховання ініціативності, самостійності, допитливості, здатності до творчого самовираження.
 3. Стимулювання інтересу до навчання.

Жовтень

Вихователь-методист

 

4.

Запрошення вчителів початкових класів на групові батьківські збори.

Вересень

Травень

Вихователь-методист

 

5.

Спільні проекти з школярами:

 • «В гості до першокласників» (екскурсія до школи дітей старших груп).
 • «Годівничка».
 • «В гостях у казки» (драматизація школярів для дітей ЗДО).

  

 Вересень

Грудень

Січень

 

 

Вихователь-методист, завуч школи

 

 

 

4.4. Взаємодія з установами, організаціями

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальний

Примітки

1.

Співпраця з управлінням із надзвичайних ситуацій, пожежною частиною Довгинцівського району: спільні збори для батьків і співробітників закладу. Запрошення на практичне відпрацювання заходів з цивільного захисту.

Постійно

Завідувач

 

2.

Співпраця з медичними установами, проходження медоглядів усіх учасників освітнього процесу.

За графіком

Сестра медична старша

 

3.

Співпраця з театрами (ФОП Шестакова В.М., ФОП Кубицька Л.Л., державний театр ім.Т.Г.Шевченко).

1 раз у місяць

Вихователь-методист

 

4.

Співпраця з депутатським корпусом м. Кривого Рогу, організація спільних благодійних акцій, участь у громадських проектах.

Постійно

Завідувач

 

5.

Співпраця з телекомпанією «Рудана».

Постійно

Завідувач

 

6.

Співпраця з  дитячою бібліотекою.

Постійно

Вихователь-методист

 

7.

Участь в міських, обласних, всеукраїнських  заходах, співпраця з КЗ «Інноваційно-методичний центр» КМР.

Постійно

Завідувач, вихователь-методист

 


5. Адміністративно-господарська робота

5.1. Створення предметно-просторового розвивального середовища

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальний

Примітки

1.

Перевірити готовність ЗДО №77 до нового навчального року.

До 23.08.20

Творча група

 

2

Забезпечити підготовку   закладу до роботи в осінньо – зимовий період.

До 15.07.20

Заступник завідувача з г/ч

 

3.

Ремонт стелі методичного кабінету.

Липень

Заступник завідувача з г/ч

 

4.

Оновити і поповнити оснащення ігрових і фізкультурних майданчиків.

До 01.09.20

Заступник завідувача з г/ч

 

5.

Забезпечити упорядкування та озеленення території закладу.

Квітень

Заступник завідувача з г/ч,

вихователь-методист

 

6.

Забезпечити заміну піску в пісочницях.

Травень

Завідувач

 

7.

Замінити шифер тіньових навісів на ігрових майданчиках.

Квітень

Заступник завідувача з г/ч

 

8.

Косметичний ремонт маршових сходів.

Липень

Заступник завідувача з г/ч

 

9.

Косметичний ремонт групових приміщень.

Липень

Заступник завідувача з г/ч, вихователі

 

10.

Пошити нові театральні костюми для музичних драматизацій.

Протягом року

Кастелянка

 

11.

Вести облік витрат бюджетних та позабюджетних коштів (медикаменти, іграшки, канцтовари, господарський інвентар). Оприлюднювати інформацію на сайті закладу.

Постійно

Заступник завідувача з г/ч,

вихователь-методист

 

12

Провести інвентаризацію, списати непридатне майно.

Грудень

Заступник завідувача з г/ч

 

 

5.2. Загальні збори (конференції) колективу, виробничі наради

Тема зборів

Термін проведення

Відповідальний

Примітки

1.

Зміцнення трудової дисципліни, виконання посадових інструкцій, поліпшення умов організації та охорони праці в умовах адаптивного карантину.

Вересень

Завідувач

 

2.

Раціональне використання енергоресурсів і навчально-матеріальної бази закладу, використання спонсорських коштів.

Грудень

Завідувач, заступник завідувача з г/ч

 

3.

Удосконалення роботи з охорони життя і здоров’я дітей, техніки безпеки на виробництві. Виконання норм санітарного регламенту.

Лютий

Завідувач

 

 

Сестра медична старша

 

4.

Робота дошкільного закладу на оздоровчий період, підготовка до нового навчального року, осінньо-зимового періоду.

Травень

Завідувач

 

Заступник завідувача з г/ч

 

5.3. Інструктажі

Зміст заходу

Термін

Відповідальний

Примітки

1.

Провести інструктажі:

 • первинний;
 • повторний;
 • цільовий.

За графіком і ситуацією

Завідувач,

заступник завідувача з г/ч,

вихователь-методист

 

2.

Видати накази про створення комісій з охорони праці, цивільного захисту,

пожежної безпеки, організації харчування.

Січень

Завідувач

 

 

3.

Затвердити графіки роботи персоналу.

Вересень

Завідувач

 

 

5.4. Діяльність експертної комісії організації та проведення експертизи цінності документів

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальний

Примітки

1.

Забезпечити зберігання в архіві документів відповідно до номенклатури справ ЗДО.

 

Постійно

Діловод

 

2.

Контролювати своєчасне ведення та здачу необхідної документації:

 • табелів щоденного відвідування дітей;
 • табелів обліку робочого часу;
 • накопичувальних відомостей продуктів харчування;
 • меню-потреб на харчування;
 • виконання норм харчування (%);
 • виконання норм харчування

(енергетичний склад);

 • відомостей про суму витрат на харчування та батьківську плату.

Постійно

Завідувач, експертна комісія

 

3.

Затвердити  штатний розпис, кошторис.

01.21

Завідувач, експертна комісія

 

4.

Проводити тарифікацію працівників.

Протягом року, за необхідністю

 

Завідувач, експертна комісія

 

6. Вивчення стану організації освітнього процесу

Блоки вивчення

Вид, напрямок вивчення

Тема

Відповідаль-ні

Термін

Примітки

6.1.

Вивчення стану організації освітнього процесу

Фронтальне

Підготовка до дітей до школи  

Творча група

20.04

Старші групи

Тематичне

 

 

Мовленєвий розвиток

Творча група

09.12

Старші групи

Організація сенсомоторного  розвивального простору.

Творча група

09.01

Корек-ційні групи

Художньо-естетичний розвиток дітей засобами різних видів діяльності

Творча група

20.03

Середні групи

Підсумкове

Система методичної роботи у контексті вирішення річних завдань.

Творча група

 10.05

 

Оперативне

Планування освітнього процесу.

Підготовка до робочого дня.

Санітарний стан.

Безпека життєдіяльності.

Виконання режиму дня.

Методика проведення занять.

Організація режимних процесів.

Виховання культурно-гігієнічних навиків і самостійності у дітей.

Психологічний клімат.

Робота з батьками.

Завідувач,

вихователь-методист, сестра медична старша, практичний психолог

 

 

 

Постійно

 

 

6.2. Вивчення стану питань функціону-вання ЗДО №77

ОБЖД, охорона праці

Обстеження території закладу:

- рівень забрудненості території, наявність карантинних рослин та небезпечних предметів;

- стан  протипожежної , каналізаційної системи;

- стан освітлення, проводки;

- стан фасаду;

- стан покриття проїздів, доріжок, стан паркану;

- стан ігрових та спортивних майданчиків;

- стан пісочниць і піску;

- пропускний режим закладу.

Спеціально створена комісія

Щоп’ятниці

 

Харчування

Робота з постачальниками продуктів.

Дотримання норм закладки продуктів та видачі їжі.

Ведення документації.

Дотримання графіку роздачі їжі.

Завідувач, сестра медична старша,

спеціально створена комісія

Протягом року

 

Медичне обслуговування

Ведення документації.

Стан медичного блоку, його забезпечення.

Проходження медогляду.

Завідувач, сестра медична старша

Протягом року

 


Додаток 1

План медичної роботи

щодо зміцнення здоров’я дітей

на 2020/2021 навчальний рік

№ п/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

 

I.

Організаційна робота

1.

Здійснювати контроль за організацією фізкультурно – оздоровчої роботи у ЗДО №77, дотриманням санітарних вимог, вимог   охорони життя і здоров’я дітей.

Протягом року

Завідувач,

вихователь-методист,

сестра медична старша

 

3.

Брати участь у педрадах, нарадах та методичних об’єднаннях,   на які виносяться питання фізкультурно-оздоровчої роботи з  дітьми.

 За планом

Сестра медична старша

 

4.

Аналіз стану захворюваності  дітей дошкільного закладу.

Грудень, травень

Сестра медична старша

 

II.

Лікувально - профілактична робота

1.

Проведення антропометричних вимірювань дітей.

 За графіком

Сестра медична старша

 

2.

Організація поглибленого огляду дітей лікарями – спеціалістами.

1 раз на рік

 

Сестра медична старша

 

3.

Надання медичної допомоги дітям, які захворіли, своєчасне здійснення ізоляції їх в групі до приходу батьків.

За потребою

Сестра медична старша

 

4.

Складання перспективного та щоденного меню.

Щоденно

Сестра медична старша

 

5.

Перевірка якості приготованої їжі та ведення за формою бракеражного журналу.

Постійно

Сестра медична старша

 

6.

Підрахунок калорійності їжі,  білків, жирів та вуглеводів ,  співвідношення інгредієнтів у раціоні.

Щомісяця

Сестра медична старша

 

7.

Облік виконання норм харчування.

Кожні

10 днів

Сестра медична старша

 

8.

Контроль за закладкою продуктів до котла.

Постійно

Сестра медична старша

 

9.

Контроль за зберіганням та строками реалізації продуктів, що швидко псуються.

Постійно

Сестра медична старша

 

10.

Контроль за годуванням дітей та дотриманням методики проведення цього процесу.

Постійно

Вихователь-методист, сестра медична старша

 

11.

Медико - педагогічний контроль за навантаженням на заняттях з фізичного виховання і гігієнічними умовами проведення освітнього процесу.

Постійно

 Вихователь-методист, сестра медична старша

 

12.

Контроль за забезпеченістю аптечки необхідними ліками та медичними інструментами.

Протягом року

Сестра медична старша

 

III.

Оздоровча робота

1.

Розробка раціонального режиму дня.

 

 

 Вихователь-методист, сестра медична старша

 

2.

Проведення, до початку оздоровчого періоду, огляду дітей (з повною антропометрією), накреслення плану оздоровчих заходів.

Травень

 

Сестра медична старша

 

3.

Впровадження нетрадиційних методів оздоровлення, за системою ЗСЖ

Протягом року

Вихователь-методист

 

4.

Проведення оздоровчих заходів з часто хворію-чими дітьми.

Протягом року

 Вихователі, інструктори з фізкультури

 

IV.

Протиепідемічна робота

1.

Контроль за санітарно - гігієнічним режимом, згідно з інструкцією. Постійний контроль за зберіганням та використанням дезинфікуючих та миючих засобів.

Постійно

Сестра медична старша,

 

2.

Проведення протиепідемічних заходів щодо боротьби з грипом та респіраторними захворюваннями.

Протягом року

 Сестра медична старша

 

3.

Контроль за прийомом  дітей вранці.

Постійно

 Вихователі, сестра медична старша

 

4.

Суворий контроль за проходженням медогляду персоналом.

Згідно графіка

Сестра медична старша

 

5.

Навчання технічного персоналу методиці проведення дезинфекції.

Протягом року

Сестра медична старша

 

V.

Санітарно - гігієнічна робота

1.

Контроль за санітарним станом приміщень, ігрових майданчиків.

Постійно

Сестра медична старша

 

2.

Контроль за повітряно – температурним режимом.

Постійно

Сестра медична старша

 

3.

Контроль за виконанням співробітниками правил особистої гігієни.

Постійно

Сестра медична старша

 

4.

Контроль за своєчасною зміною постільної білизни, рушників та  серветок.

Протягом року, згідно графіку

Сестра медична старша

 

5.

Контроль за проведенням генеральних прибирань та розподілом обов’язків серед технічного персоналу.

Протягом року

Заступник завідувача з г/ч,

сестра медична старша

 

6.

Контроль за пранням та методикою миття посуду та іграшок.

Протягом року

Сестра медична старша

 

VI.

Санітарно - просвітницька робота

1.

Співбесіди з батьками дітей, які прийдуть в ЗДО №77.

Протягом року

Сестра медична старша

 

2.

Засідання консультативного пункту «Всі діти - наші»:

лекції для батьків з питань харчування, загартування,

щеплень дітей .

 1 раз у квартал

Сестра медична старша

 

3.

Ознайомлення батьків, персоналу  з реформами МОЗ, нормативними документами, які стосуються дошкільної освіти.

Протягом року

 Сестра медична старша

 

4.

Випуск санітарних листів, буклетів на актуальну тему, згідно сезону.

1 раз у квартал

Сестра медична старша

 

5.

Ведення сторінки медсестри на сайті закладу.

1 раз на тиждень

Сестра медична старша

 


Додаток 2.

Охорона життя і здоров’я дітей ЗДО №77

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні

Примітки

1.

Ознайомити учасників освітнього процесу з актуальними нормативними документами, з питань охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку.

Вересень

 

Завідувач

 

2.

Систематично здійснювати контроль за дотриманням санітарно- гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників.

Протягом року

Завідувач, вихователь-методист, сестра медична старша, заступник завідувача з г/ч

 

3.

Своєчасно проводити інструктажі з персоналом з питань охорони життя та здоров’я дітей, дотримання ТБ і ППБ на робочих місцях.

Протягом року

Завідувач, вихователь-методист, сестра медична старша, заступник завідувача з г/ч

 

4.

Перевіряти дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, виконання посадових інструкцій.

Постійно

Завідувач

 

5.

Розглядати питання щодо попередження дитячого травматизму в ЗДО на педрадах, виробничих нарадах.

Протягом року

Вихователь-методист

 

6.

Проводити практичні навчання працівників з цивільного захисту.

Жовтень

Травень  

Посадова особа з ЦЗ

 

7.

Підвищувати особисту відповідальність співробітників у період проведення масових заходів.

Протягом року

Завідувач

 

8.

Розглядати  питання охорони життя та попередження дитячого травматизму під час проведення батьківських зборів.

Вересень

Травень

Завідувач, вихователі

 

9.

Проводити  інформаційно-роз’яснювальну роботу серед батьків вихованців.

Постійно

Вихователь-методист, вихователі

 

10.

Оновити інформацію в Куточках безпеки з  попередження дитячого травматизму.

Квітень

 

 Вихователь-методист, вихователі

 

11.

Тематичні заняття, тижні з ОБЖД

 За планом і графіком

Вихователь-методист, вихователі

 

Заходи з протипожежної безпеки

1.

Затвердити план евакуації та порядок оповіщення людей на випадок виникнення пожежі.

До 01.09.

 

Завідувач

 

2.

Ознайомити учасників освітнього   процесу із Законом України «Про пожежну безпеку» та іншими нормативними документами.

Вересень

 

Завідувач

 

3.

Організувати навчання    з пожежної безпеки, ЦЗ співробітників закладу.

Квітень

 

Вихователь-методист

 

4.

Проводити огляд приміщень ЗДО та території щодо дотримання протипожежного режиму.

Постійно

 Заступник завідувача з г/ч, спеціально створена комісія

 

5.

Розглядати питання про пожежну безпеку в ЗДО на педрадах, виробничих нарадах, нарадах при завідувачі.

Протягом року

Вихователь-методист

 

6.

Проводити практичні відпрацювання дій співробітників закладу на випадок НС.

1 раз на місяць

Посадова особа з ЦЗ

 
           

Заходи щодо запобігання дитячого дорожньо-транспортного травматизму

з/п

Зміст заходу

Термін

Місце проведення

Категорія

Відповідальні

1

Аналіз роботи закладу з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму за 2019 рік.

Лютий

  

Методичний кабінет

 Педагоги

Вихователь-методист

2

Розгляд питань щодо причин травмування вихованців під час ДТП на нарадах з працівниками, батьківських зборах із залученням представників Патрульної поліції.

Протягом року

Музична зала

Педагоги, батьки

 Завідувач

3

Організація та проведення Тижнів безпеки руху:

- конкурсно-розважальні програми;

- турніри знавців правил дорожнього руху;

- вікторини на тему: «Вивчи правила і знай та завжди їх пам’ятай»;

- оформлення тематичних виставок ;

- ігри-тренінги: «Заборонено і дозволено», «Допоможи Незнайкові перейти вулицю», «Заблукав на вулиці» тощо;

- практичні заняття  на майданчиках з безпеки дорожнього руху;

- круглі столи: «Правила дорожнього руху. Безпечна дорога до школи»;

- конкурси малюнків «Червоний, жовтий, зелений», «Молоде покоління – за безпеку дорожнього руху»;

- тренінги з домедичної допомоги при ДТП «Знаю, вмію, врятую»;

- профілактичні диктанти  «Ми за безпеку дорожнього руху»;

- випуск інформаційних стіннівок «Безпека дорожнього руху»;

- перегляд лялькових вистав «Поважай світлофор»

тощо.

Березень,

квітень, травень, вересень

 ЗДО №77

 

Учасники  освітнього процесу

Вихователі, вихователь-методист

4

Оновлення інформаційних  куточків з безпеки дорожнього руху.

1 раз на місяць

 

 

Відповідальні особи з БЖД, вихователі.

5

Обстеження прилеглих до навчальних закладів шляхів руху дітей та усунення недоліків в організації руху.

 1 раз у квартал

 

 

Заступник завідувача з г/ч

8

Проведення заходів
з профілактики дитячого дорожньо-транспортного

травматизму із залученням працівників Патрульної поліції.

 Січень

 

Учасники  освітнього процесу

Вихователь - методист

9

Батьківський всеобуч: «Роль батьків та педагогів
у запобіганні загибелі та травмуванні дітей в побуті, формуванні навичок особистої безпеки».

 Квітень

 

Батьки

Вихователь-методист

Комплексний план

заходів щодо організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

у  на 2020/2021 навчальний рік

у КЗ«ДНЗ(ясла-садок) №77 КТ» КМР

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

Примітки

1

Провести перевірку стану пожежної безпеки навчальних, підсобних та інших приміщень, усунути виявлені недоліки; зробити відповідні записи у журналі оперативного контролю.

 1 раз у квартал

Спеціально створена комісія

 

2

Скласти акт-дозвіл на проведення занять у спортивній залі.

 До 02.09

Спеціально створена комісія

 

3

Провести огляд та випробування спортивного обладнання у спортивній залі та на спортивному майданчику.

1 раз у квартал

Спеціально створена комісія

 

4

Перевірити:

 • стан забезпечення пожежними гідрантами та їх справність;
 • стан освітлювальної електромережі та електроустаткування;
 • наявність та справність первинних засобів пожежогасіння.

Результати перевірки оформити актом.

До   01.08.  .   

Заступник завідувача з г/ч

 

5

Перевірити стан евакуаційних шляхів та системи оповіщення на випадок надзвичайних ситуацій.

 Постійно.   

Заступник завідувача з г/ч

 

6

Перевірити та відремонтувати (за потреби) системи вентиляції та кондиціювання повітря, кухонні печі.

До  15.08 .  .   

Заступник завідувача з г/ч

 

7

Провести повторні інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності з усіма працівниками та зробити відповідні записи у журналі реєстрації інструктажів.

До   02.09.  .   

Заступник завідувача з г/ч

 

 

8

Провести технічний огляд внутрішніх пожежних кранів, перевірити їх справність шляхом пуску води. Результати перевірки внести до журналу технічного обслуговування.

Двічі на рік

 

Заступник завідувача з г/ч

 

9

Організувати перевірку захисного заземлення і опору ізоляції електромереж.

До 01.07

Заступник завідувача    

 

10

Проводити роз’яснювальну та профілактичну роботу з попередження травмування людей у надзвичайних ситуаціях.

Постійно

Вихователь-методист

 

11

Переглянути і поновити нормативні акти дошкільного закладу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

До 20.08

Завідувач

 

12

Контролювати ведення журналів реєстрації нещасних випадків з працівниками та дітьми.

Постійно

Завідувач

 

13

Посилити контроль за дотриманням протипожежного режиму в дошкільному закладі. Забезпечити справність приладів опалення, електроустановок, технологічного обладнання, внутрішнього та зовнішнього протипожежних водопроводів.

Постійно

Заступник завідувача з г/ч

 

14

Провести практичні заняття щодо відпрацювання з працівниками евакуаційних заходів на випадок виникнення пожежі.

1 раз у місяць

Посадова особа з ЦЗ

 

15

Організовувати чергування осіб, відповідальних за стан протипожежної безпеки на об’єктах, у місцях з масовим перебуванням людей та під час проведення свят чи інших масових заходів.

Постійно під час масових заходів

Заступник завідувача з г/ч

 

16

Контролювати ведення журналу обліку видачі інструкцій з охорони праці.

Постійно

Завідувач

 

17

 Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту.

 

Заступник завідувача з г/ч

 

18

 На видних місцях вивісити таблички із зазначенням номерів телефонів термінового виклику.

До   20.08 

Заступник завідувача з г/ч

 

19

 Контролювати справність системи освітлення та водопостачання  дошкільного закладу.

 Постійно  

Заступник завідувача з г/ч

 

20

Розробити та затвердити угоду з охорони праці на календарний рік.

Січень

Голова ПК закладу

 

21

Здійснювати періодичні огляди вогнегасників. У разі негативних результатів огляду, закінчення гарантійного терміну експлуатації, після застосування за призначенням направляти відповідні вогнегасники на ПТОВ.

Щомісяця

Відпові-дальний за пожежну безпеку у  ЗДО

 

22

Організувати зустріч дошкільників з працівниками пожежної охорони.

Грудень

Вихователь-методист

 

23

Проводити Тижні та Місячники безпеки. 

За планом

Вихователь-методист

 

24

Поновити інформаційні стенди з питань ОП, ЦЗ, безпеки життєдіяльності.

До 02.09

Вихователь-методист

 

25

Перевірки параметрів мікроклімату і санітарних умов у приміщеннях  закладу

Щоп’ятниці

Спеціально створена комісія

 

26

Перевірка наявності запобіжних написів, сигнальних фарбувань, знаків безпеки на електрообладнанні.

До 20.08

Заступник завідувача з г/ч

 

27

Перевірка засобів колективного захисту працівників та дітей (захисні огорожі, вентиляція, люки, халати, тощо).

Квітень

Заступник завідувача з г/ч

 

28

Проходження медогляду працівниками закладу.

Двічі на рік

Сестра медична старша

 

29

Визначення потреби у новому обладнанні, матеріально-технічних засобах безпеки та санітарно-побутовому обслуговуванні

Червень

Експертна комісія

 

30

Проведення батьківських зборів із включенням питань попередження дитячого побутового травматизму.

Вересень

Травень

Завідувач

 

31

Укладання угоди з профспілковим комітетом щодо поліпшення умов праці учасників навчально-виховного процесу.

Вересень

Трудовий колектив

 

32

Виконання угоди щодо поліпшення умов праці учасників навчально-виховного процесу.

Постійно

Завідувач

 

33

Оформлення документації з питань цивільного захисту.

Жовтень

Посадова особа з ЦЗ

 

Додаток  4

Гурткова робота і додаткові освітні послуги

Назва гуртка

Групи

Керівник

День тижня

Час проведення

Місце проведення

1

«Чорно-біле королівство»

(шахи)

Старші

№ 13

№ 5

 

Хохлова Ю.Ю.

Гладуш І.В.

вівторок

15.30 -16.00

Група, шахова зала

4

«Нехворійко»

№4

№6

№7

№8

 Л.А.Гомельська

вівторок

четвер

15.10 -16.10

Спортивна

зала

 


 

 

:

 

 

 

 

Назва гуртка

Групи

Керівник

День тижня

Час проведення

Місце проведення

2.

«Юні гімнасти»

середні

старші

 О.А.Третяк

 

понеділок

середа

 

15.30 -17.00

Спортивна зала, басейн

3.

«Англійська мова для малюків

середні

старші

 С.А.Авдєєва

вівторок

четвер

 15.30-17.00

 Кабінет  англійської мови