Цивільний захист в закладі дошкільної освіти

РЕКОМЕНДАЦІЇ

районного показового Дня цивільного захисту

серед закладів дошкільної освіти на базі комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №77комбінованого типу» Криворізької міської ради за темою «Дії керівного складу ЦЗ у разі спрацювання системи пожежної сигналізації»

        Згідно з Кодексом цивільного захисту України (02.10.2012 №5403-VI), постановами Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 №443 «Про порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту», від 26.06.2013 №444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», від 30.10.2013 №841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, від 09.01.2014 №11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту», наказами Міністерства освіти і науки України ( надалі МОН України) від 15.08.2016 №974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України», рішенням Криворізької міської ради від 24.12.2015 №60 «Про затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2020 роки», наказом Керівника ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Дніпропетровської області у м. Кривому Розі на 2019 рік №1 «Про організацію планування та забезпечення реалізації заходів цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Дніпропетровської області у м. Кривому Розі на 2019 рік», наказу департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради від 28.01.2019 №32 « Про підсумки підготовки адміністративно-педагогічного персоналу і учнів закладів освіти міста з цивільного захисту за 2018 рік та постановка завдань на 2019 рік»,головним завданням закладів освіти вважати – підтримання в готовності до сталого функціонування заклади освіти, готовності  до проведення ефективних заходів щодо захисту учасників освітнього процесу при виникненні надзвичайних ситуацій різного характеру.

Основні зусилля під час реалізації головного завдання зосередити на:

виконанні вимог нормативно-правової бази щодо захисту учасників освітнього процесу від факторів ураження внаслідок надзвичайних ситуацій;

 забезпеченні готовності закладів дошкільної освіти щодо оперативного реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків;

плануванні й проведенні ефективних попереджувальних заходів цивільного захисту задля забезпечення безпеки учасників освітнього процесу, зниженні ризику загибелі людей та зменшення матеріальних витрат.

       Задля підвищення якості та ефективності подальшого рівня підготовки щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру, учасники районного показового заходу

РЕКОМЕНДУЮТЬ:

1. Створити систему управління з питань ЦЗ у закладі освіти відповідно до Кодексу цивільного захисту України та інших галузевих і міжгалузевих нормативно-правових документів з цивільного захисту і безпеки життєдіяльності.

2. Забезпечити:

 запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і вживання заходів щодо зменшення збитків, витрат у разі їх виникнення;

 оповіщення персоналу закладу щодо загрози й виникнення надзвичайних ситуацій, постійне інформування працівників щодо виникнення ситуацій, що несуть загрозу життю і здоров’ю

захист всього особового складу об’єкту освіти від наслідків надзвичайних ситуацій.

3. Проводити вступні і первинні інструктажі із працівниками під час прийняття на роботу і за місцем праці з питань ЦЗ, пожежної та техногенної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях на підставі затвердженої тематики, інструкцій, планів реагування, інших нормативно-правових актів з питань ЦЗ, техногенної та пожежної безпеки.

4. Здійснювати навчання працівників згідно з програмами підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях, а також під час проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.

5. Спрямовувати навчання дітей дошкільного віку на формування достатнього та необхідного рівня знань і умінь для безпечного перебування в навколишньому середовищі, сприяти формуванню елементарних норм поведінки у надзвичайних ситуаціях і запобігання пожежам від дитячих пустощів з вогнем.

6. Проводити об’єктові навчання і тренування з питань ЦЗ під час «Місячника безпеки життєдіяльності серед учасників освітнього процесу», «Днів цивільного захисту» та «Тижня безпеки дитини» з охопленням всіх учасників освітнього процесу.

7. Забезпечити практичне відпрацювання навчальних питань з ЦЗ, порядку дій персоналу на випадок евакуації з приміщення, надання домедичної допомоги. З максимальним наближенням до можливої надзвичайної ситуації (щомісяця).

8. Здійснювати дієвий контроль за якістю навчання з ЦЗ особового складу.

9. Поновлювати інформаційно-довідкові куточки з питань ЦЗ, безпеки життєдіяльності з урахуванням заходів, передбачених планом реагування на надзвичайні ситуації, інформацій про наявні можливості та ресурси закладу, організації з протидії небезпечним факторам.

10. Активізувати просвітницько-профілактичну роботу з питань ЦЗ, безпеки життєдіяльності серед батьківської громадськості.


Система  цивільного захисту та організація Тижня безпеки в ЗДО №77

Організаційна структура цивільного захисту в нашому закладі будується за принципами, що діють на всіх суб’єктах господарювання, але, звичайно, з урахуванням специфіки закладу дошкільної освіти.  

Метою цивільного захисту дошкільного закладу є завчасна підготовка об’єкта до захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, зниження втрат,своєчасне проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

Відповідальність за організацію та стан цивільного захисту, постійну готовність його сил і засобів до проведення зазначених робіт покладається на начальника цивільного захисту — керівника дошкільного закладу.  

При керівникові створюється штаб — орган управління ЦЗ. Склад штабу комплектується штатними працівниками, які не звільнені від виконання основних обов’язків, які здатні за станом здоров’я виконувати роботи в умовах НС, за винятком вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до 8 років, інвалідів І та ІІ групи,  жінок віком після 55 років.

Робота штабу організовується шляхом видання наказів, розпоряджень і вказівок начальника ЦЗ, начальника штабу та рішень місцевої адміністрації. Штаб організовує та забезпечує безперервне управління цивільним захистом об’єкта, розробляє план дій, періодично коригує та забезпечує його виконання, сприяє створенню необхідної матеріальної бази, організовує і контролює навчання працівників.

На основі нормативних державних документів створюється допоміжна документація особового складу штабу ЦЗ закладу, а саме:

Робочі папки командирів ланок, які включають плани роботи, функціональні обов’язки, схеми оповіщення, порядок дій в надзвичайній ситуації;

 План реагувань на надзвичайні ситуації;

Номенклатуру матеріального резерву;

Тематичний план навчання усіх учасників освітнього процесу;

Карту району з позначеними зонами ризику;

 Схеми евакуації;

Угоду з закладами, що знаходяться поруч, які можуть прийняти евакуйованих дітей;

 Протоколи засідань комісії з надзвичайних ситуацій (засідання проводяться не рідше ніж 1 раз у квартал);

Журнали обліку занять та відпрацювання планів евакуації (згідно плану роботи);

     Важливим етапом роботи в нашому закладі є «Тиждень безпеки дитини». Адже саме під час його проведення можна побачити реальну готовність учасників освітнього процесу до дій в умовах надзвичайної ситуації.

       Одне із провідних завдань – навчити дітей відповідати за власне і чуже життя та здоров’я, впевнено почуватися у будь-яких ситуаціях і приходити на допомогу іншим. Роботу з реалізації визначених завдань ми здійснюємо за такими напрямками:

- ведення документації;

- робота з педагогами;

- робота з дітьми;

- робота з батьками.

Важливою складовою роботи є створення відповідного розвивального середовища. В кожній групі є Куточки безпеки, укомплектовані дидактичними, сюжетно-рольовими іграми, дитячою літературою, плакатами з правилами поведінки, виставками та ін. В коридорах та холах нашої дошкільної установи є пожежні щити та інформаційно-просвітницькі стенди за допомогою яких закріплюються набуті знання. Щомісяця матеріали стендів оновлюються тому інтерес до них не втрачається. Під час проведення Тижня організовується освітня робота з дітьми з основ безпеки життєдіяльності відповідно до навчального плану дошкільного закладу та орієнтовної тематики навчання дітей з питань особистої безпеки та норм поведінки у НС.  Кожен день Тижня присвячений освітній роботі з малюками за одним із видів безпеки.Найбільш цікаво і корисно проходять заходи, до яких залучаються представники відповідних служб: правоохоронної діяльності, медичної служби, екологічної та пожежної безпеки.Педагогам дошкільного закладу надається професійна самостійність і право вільного вибору, методів і засобів роботи з дітьми.  Основна мета такої цілеспрямованої роботи – якомога повніше підготувати дітей до розв’язання складних життєвих ситуацій, навчити їх захищати себе від небезпеки, а також запобігати дитячому травматизму. Крім заходів, що організуються безпосередньо вихователем, під час тижня безпеки обов’язково створюються умови для самостійних форм дитячої діяльності.

Щоб навчити усіх учасників освітнього процесу діяти зібрано та рішуче, не розгубитися у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, у закладі проходить День цивільного захисту. Головна умова успішного проведення «Дня ЦЗ» – його насиченість саме практичними заходами: відпрацювання прийомів користування ЗІЗ, проведення протипожежних, герметизаційних і евакуаційних тренінгів, відпрацювання практичних дій відповідно до «Плану дії в НС» тощо. По завершенню відпрацювання заходів загального плану з підготовки і проведення «Тижня безпеки дитини» у закладі дошкільної освіти керівник складає наказ за підсумками проведеної роботи.

Вивчення та оцінка стану готовності дошкільного закладу до реагування на НС, надання домедичної допомоги постраждалим, проводиться під час підготовки та проведення тренування з працівниками дошкільного навчального закладу за діями у надзвичайних ситуаціях. Навчання персоналу ЗДО, визначається темами загальної підготовки їх до захисту та дій в надзвичайних ситуаціях, здійснюється як самостійно, так і на заняттях у складі навчальних груп або штатних підрозділів під керівництвом їх начальників. Навчальні групи, їх керівники (начальники), зміст і порядок підготовки постійного складу працівників ДНЗ за тематикою цивільного захисту визначає начальник ЦЗ своїм наказом.

Робота з організації безпеки життєдіяльності дітей не буде ефективною без співпраці та активної допомоги батьків.

У нашому дошкільному закладі застосовують різні методи просвітницької роботи з родинами вихованців.

– загальні батьківські збори з представниками різних служб;

– консультації, тренінги, відео-перегляди;

– педагогічно – інформаційні стенди;

– індивідуальна робота та бесіди з батьками.

Результатом спільної роботи мають стати знання та навички малечі з різних видів безпеки життєдіяльності.

Діти – найменш захищена частина суспільства. Опинившись в епіцентрі екстремальних подій, вони не завжди вміють і знають як діяти в несприятливих умовах, що часто приводить до невтішних наслідків.   Обов’язок кожного дорослого – вберегти дитину від усіх негараздів, які можуть з’явитися на шляху маленького громадянина нашої держави.


СИСТЕМА ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ В ЗДО №77

Сучасні засоби зв’язку дають змогу повідомляти про небезпеку пожежі значно швидше, ніж то було раніше. Проте за умови, що системи пожежної сигналізації належно експлуатують.  В нашому закладі на протязі року  2018-2019 року була встановлена автоматична установка пожежної сигналізації (АУПС).

Які переваги у автоматичної установки пожежної сигналізації (АУПС):

ü швидке виявлення та сигналізація про виникнення пожежі;

ü своєчасний виклик пожежних підрозділів та оповіщення про пожежу людей, що перебувають у зоні можливої небезпеки;

ü дозволяє швидко локалізувати осередки пожежі, здійснити евакуацію та вжити необхідних заходів щодо гасіння пожежі.

Для передачі повідомлення про пожежу в будь який час доби можна використовувати телефони спеціального та загального призначення, радіозв’язок, централізовані установки пожежної сигналізації.

Система оповіщення про пожежу забезпечує передачу сигналу оповіщення одночасно по всьому закладу, а при необхідності – послідовно або вибірково в окремі його частини. Для передачі текстів оповіщення та керування евакуацією допускається використовувати внутрішні гучномовники.

Принцип роботи автоматичної установки пожежної сигналізації (АУПС):

При спрацюванні хоча б одного зі сповіщувачів на приймально-контрольний прилад надходить сигнал «ПОЖЕЖА» при цьому місце займання визначається номером шлейфа (променя), який видав сигнал «ПОЖЕЖА». Адресовані пожежні сповіщувачі включають  в мережі як радіального, так і кільцевого  типу: адреса займання визначається місцем установки оповіщувача, який видав сигнал «ПОЖЕЖА», за його адресним номером.

 За способом передачі повідомлення (сповіщення) про пожежу поділяють на:

-         автономні;

-         централізовані.

    В автономних установках АУПС сигнал тривого «ПОЖЕЖА» від сповіщувача надходить на приймально-конрольний прилад, який встановлюється у приміщенні з цілодобовим перебуванням чергового персоналу. Черговий телефонує на приймальний  пост пожежної охорони і передає необхідну інформацію.

  У централізованих  АУПС сповіщення про пожежу від приймально-контрольних приладів передається через канал зв’язку на централізований пульт пожежного спостереження.

Одним з основних елементів АУПС є пожежні сповіщувачі – пристрої, що формують сигнал про пожежу.  


ПЛАН РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

Комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №77 комбінованого типу Криворізької міської ради

Загальні положення

Даний план розроблено відповідно до вимог:

Кодексу цивільного захисту України, стаття 130;

Постанов КМУ від 26.06.2013 №443 «Про порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту», від 26.06.2013 №444 (зі змінами від 26.07.2018№592),«Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»;від 09.08 2017 № 626 «Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту»;

Наказу МОН України від 03.09.2009 №814 «Про положення про Функціональну підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру».

Основними завданнями плану є забезпечення життя та здоров’я дітей та працівників  КЗ«ДНЗ(ясла-садок) №77 КТ» КМР, мінімізація матеріальних і фінансових втрат від впливу надзвичайної ситуації та економічних затрат у період ліквідації їх наслідків.

План визначає порядок дій і відповідальність керівництва невоєнізованих формувань цивільного захисту  КЗ«ДНЗ(ясла-садок) №77 КТ» КМР, основні заходи щодо організації і проведення робіт з попередження та ліквідації НС техногенного і природного походження, узгодження термінів їх виконання, фінансові, матеріальні та інші ресурси, які необхідні для цих заходів і робіт, та їх виконавців.

Координація діяльності сил і засобів, які залучаються до виконання завдань, пов’язаних з безпекою дітей та працівників закладу дошкільної освіти, забезпеченням їх життєдіяльності під час НС, покладається в межах своєї компетенції на відділ цивільного захисту, мобілізаційної і оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Криворізької міської ради.

План вводиться в дію завідувачем ЗДО №77 Романенко Н.П. або, за його дорученням, посадовою особою з питань НС  цього навчального закладу вихователем-методистом Горською М.І.

Підставами для введення Плану в дію є виникнення на території закладу НС техногенного та природного характеру регіонального, міського або об’єктового рівня, а саме:

·        пожежа, вибухи, загрози вибухів;

·        аварія з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних речовин (далі НХР) поблизу навчального закладу;

·        аварія з викидом (загрозою викиду) радіоактивних речовин

·        аварія на енергетичних системах;

·        аварія на комунальних системах життєзабезпечення;

·        аварії на автошляхах;

·        епідемії (грип, гострі інфекційні захворювання тощо), які можуть призвести до масових захворювань;

·        терористичні прояви

·        НС природного характеру (буревії, снігопади, обледеніння тощо);

·        терористичні прояви

Залежно від масштабів та особливостей НС, що може виникнути на території   закладу або поблизу, за рішенням завідувача  може встановлюватися один з нижче названих режимів функціонування органів управління та сил цивільного захисту   закладу (відповідно до вимог Закону України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»):

а) Режим повсякденного функціонування.

б) Режим підвищеної готовності – в разі істотного погіршення ви­робничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної (у тому числі бактеріологічної), сейсмічної, гідрогеологічної та гідрометеорологічної обстановки, за наявності загрози вини­кнення НС в районі розташування навчального закладу.

в) Режим надзвичайної ситуації – у разі виникнення та під час лік­відації наслідків НС в навчальному закладі або навколо нього.

г) Режим надзвичайного стану – встановлюється відповід­но до вимог Закону України «Про правовий режим надзви­чайного стану».

Основними завданнями органів управління та сил ЦЗ навчального закладу щодо попередження та ліквідації НС вважати:

·        своєчасне виявлення передумов аварій та катастроф і ефективне їх усунення;

·        підтримання високої готовності формувань ЦЗ, системи оповіщення та зв’язку, оперативне реагування на НС та ліквідація їх наслідків за функціональним принципом, цілеспрямована підготовка формувань ЦЗ до дій за призначенням;

·        створення матеріально-технічного резерву для запобігання, ліквідації наслідків імовірних НС та удосконалення чіткого механізму їх використання.

 Виконання завдань щодо попередження та ліквідації НС є обов’язковим для всіх працівників та вихованців навчального закладу.

Розділ 1

Оцінка природного, техногенного та екологічного стану місцевості, де розташований навчальний заклад

На підставі аналізу довголітніх спостережень за геологічною, метеорологічною, епідеміологічною обстановкою, наявності потенційно небезпечних об’єктів (далі ПНО) в районі розташування закладу найбільш вірогідними є НС природного, техногенного та екологічного характеру.

1.1. Надзвичайні ситуації природного характеру:

·        землетрус (Карпати, Румунія) потужністю до 5 балів за шкалою МSK-64 може призвести до часткового пошкодження споруд, комунікацій, ліній енергозабезпечення, нести небезпеку для здоров’я і життя людей;

·        шквальні вітри зі швидкістю до 25 м/сек., внаслідок чого в окремих випадках можуть бути пошкоджені покрівлі будівель, повалені дерева, опори та лінії електромереж, через що можливий зрив на певний час руху усіх видів наземного транспорту;

·        у зимовий період снігові замети, ожеледь, ожеледиці становлять небезпеку для життя і здоров’я людей та порушують рух міського транспорту, енергопостачання, дестабілізують життєдіяльність населення;

·        епідемії (грип, гострі респіраторні інфекції, туберкульоз), що можуть призвести до масових захворювань;

·        землетруси.

1.2. Надзвичайні ситуації техногенного характеру:

·        Пожежі у навчальному закладі або на об’єктах господарювання, які розташовані поблизу нього.

·        Радіаційне забруднення місцевості у разі аварії на АЕС:  Запорізька АЕС – 360 км.

·        Хімічне забруднення території при аварії на Радушанському складі  хлору – 26 км.

·        Виникнення аварій на залізничному та автомобільному транспорті при транспортуванні хімічно небезпечних та вибухонебезпечних вантажів в межах населеного пункту.

·        Виявлення вибухонебезпечних предметів  (бомби, снаряди, міни часів ВВВ), особливо під час проведення будівельних робіт.

·        Розлиття ртуті.

1.3.           Надзвичайні ситуації соціального характеру:

·        Анонімне повідомлення про мінування навчального закладу.

·        Теракти.

Розділ 2

Оцінка техногенно-екологічної обстановки на території навчального закладу з урахуванням його розташування

Стисла характеристика навчального закладу

1. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №77 комбінованого типу»Криворізької міської ради розташований в Довгинуівському районі   по вул. Незалежності України, 20 Функціонує з 1997 року.

Площа території закладу складає 9750м2   На території закладу розташовано:

          - двохповерхова будівля закладу,

- 14 ігрових майданчиків

- 2 спортивних майданчики,

           - господарчий двір зі сміттєбаками,

           - клумби, газони, доріжки

Приміщення КЗ«ДНЗ(ясла-садок) №77 КТ» КМР  розташовані у двоповерховій  блочній  будівлі з перекриттями залізобетонних плит. В закладі є:

14 групових приміщень (група, спальня, роздягальня, санвузол);

1 музична зала;

1 спортивна зала;

9 кабінетів - кабінет завідуючої, вихователя-методиста, завгоспа, вчителя-дефектолога (2), вчителя-логопеда (2), практичного психолога, музичних керівників;

розвивальна зона на І поверсі;

1 харчоблок з  коморою

1 пральня

1 медблок – мед кабінет, маніпуляційна, ізолятор.

Енергопостачання об`єкту здійснюється від міської енергосистеми, підземними кабелями  до елементів об`єкту.

Водопостачання, теплопостачання -  централізовані.

Під`їзди до закладу здійснюються: з вулиці Лісового.

Заклад має підвальне приміщення, яке не використовується як захисна споруда.

Персонал та діти забезпечені такими засобами індивідуального захисту як ватно-марлевими пов’язками.

Штатний персонал нараховує  70 чоловік:

 Загальна кількість дітей – 320

   У разі виникнення НС на території  закладу може скластися складна ситуація із життєзабезпеченням працюючих та вихованців, яка потребує проведення відповідних заходів ЦЗ:

·        розвідка меж осередків ураження, зон затоплення, виявлення постраждалих та об’єктів руйнування;

·        надання першої медичної допомоги постраждалим; евакуація учасників навчально-виховного процесу із зони НС;

·        локалізація осередків ураження;

·        проведення аварійно-відновлювальних робіт на комунально-технічних та інших інженерних мережах.

2. На організацію та проведення  заходів з захисту персоналу  і дітей   впливають такі фактори:

 Недостатня кількість та оснащення власних сил для проведення аварійно-відновлювальних, рятувальних та інших невідкладних робіт.

3.  Висновки із оцінки обстановки для прийняття рішення щодо захисту персоналу і дітей при виникненні НС і режимів захисту, які застосовуються в цих випадках.

Аналіз особливостей функціонування  КЗ«ДНЗ(ясла-садок) №77 КТ» КМР, подій техногенного та природного походження, що характерні для даної території,  дозволяє зробити висновки щодо існування ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, а саме:

-    пожежі;

- аварії на мережах електропостачання, каналізації, водопостачання, теплопостачання,

-   техногенні аварії і катастрофи на потенційно – небезпечному  об’єктах – залізнична станція (розчин НХР), Радушанський склад хлору;

-     природні надзвичайні ситуації (буревії, великі зливи та снігопади, обледеніння, землетруси).

3.1. Пожежі.

Наявність в  КЗ«ДНЗ(ясла-садок) №77 КТ» КМР електропостачання, може призвести до пожежі або вибухів з подальшим горінням. Ці події можуть статись як в обмеженому просторі приміщень так і на відкритих територіях. Конструкції будівель та споруд, можуть зазнати середніх та сильних руйнувань а персонал і діти, що знаходився на території важких опіків та травм. Тому ці події вимагатимуть негайного проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, надання потерпілим першої медичної та лікарської допомоги, госпіталізації у опікові центри у взаємодії з державними аварійно – рятувальними службами.

3.2. Хімічне зараження.

На стале функціонування  можуть вплинути аварії пов’язані з:

- викидом  хлору при аварії на Радушанському складі.

За результатами прогнозу обстановки, при аварії  ситуація буде вимагати від керівництва  негайного виконання комплексу заходів спрямованого на захист  здоров`я та життя персоналу і дітей, шляхом використання засобів колективного захисту (захисної споруди), або проведення евакуації в безпечний район.

3.3. Аварії на мережах житло – комунального господарства.

Такі аварії значно впливають на сталість роботи закладу та вимагатимуть від керівництва негайного виконання комплексу заходів щодо організації взаємодії з аварійно – відновлювальними формуваннями житло – комунального господарства міста.

3.4.  Урагани, шквали, буревії, смерчі.

Це стихійні лиха, які виникають в будь-яку пору року. Вони відносяться до надзвичайних подій з помірною швидкістю поширення, тому найчастіше вдається оголосити штормове попередження.

Ураганні вітри, які поширюються із швидкістю 30 м/с і більше, можуть нанести місту великих збитків. Можливі травмування, а також окремі випадки загибелі людей, руйнування інженерних споруд та систем життєзабезпечення.

В наслідок цієї НС на об`єкті може припинитися подача питної води, замерзають трубопроводи теплопостачання.

В результаті аварії в системі електромереж можуть виникнути пожежі.

3.5 Сильні снігопади і заметілі, ожеледиця.

В результаті сильних снігопадів та заметілі утворюються снігові заметілі, які можуть зупинити рух транспорту, приводить до різкого порушення режиму роботи промислових підприємств, спричинити порив проводів ЛЕП, що може викликати:

-         пожежі, вибухи на промислових підприємствах та загибель людей;

-         частково порушити систему управління та зв`язку;

-         припинення подачі питної води.

Снігопади та завірюхи можуть виникати – в січні-лютому місяці.

3.6 Землетруси

Землетруси – грізне стихійне лихо природного характеру. Підземні поштовхи у земній корі чи верхній частині мантії, що викликають коливання земної поверхні, спричиняють деформацію земної кори та деформування чи руйнування інженерних споруд, будівельних конструкцій будинків, руйнування на потенційно-небезпечних об`єктах, порушення системи управління та зв`язку, пошкодження опор та ліній електромереж.

Зруйнувань будинків, інженерних споруд, ліній електромереж і зв`язку, систем життєзабезпечення у великих масштабах не передбачається.

Розділ 3

Рішення щодо організації функціонування системи цивільного захисту навчального закладу

3.1. Режим повсякденного функціонування.

  Заклад здійснює свою діяльність відповідно до затверджених річного плану, робочого навчального плану, чинних навчальних програм «Українське дошкілля», «Впевнений старт» та Базового компоненту дошкільної освіти в Україні та інших керівних документів.

Забезпечується підготовка з ЦЗ керівного складу навчального закладу, невоєнізованих формувань, працівників та вихованців за відповідними програмами.

Підготовка з питань ЦЗ щороку завершується проведенням спеціальних навчань, тренувань та  «Тижня безпеки дитини» як підсумкового заходу практичної перевірки рівня набутих вихованцями знань та вмінь з питань ЦЗ.

Адміністрацією навчального закладу створюються і поновлюються матеріальні резерви для запобігання і реагування на НС, а також ліквідації їх наслідків, виконання невідкладних робіт.

3.2. Режим підвищеної готовності.

Інформацію про загрозу та виникнення НС техногенного та природного характеру, в осередку якої може опинитися навчальний заклад, керівництво може отримати через повідомлення територіального управління з питань НС, а також по телебаченню та радіомережі (перед ним централізовано подається сигнал «Увага всім!» через вмикання сирен та подачі звукових сигналів).

Після отримання інформації про загрозу виникнення НС керівництво має:

·        провести збір керівного складу та організувати чергування відповідальних осіб;

·        уточнити порядок оповіщення та інформування учасників навчально-виховного процесу;

·        уточнити порядок дій учасників навчально-виховного процесу у разі виникнення НС;

·        організувати отримання від департаменту освіти Криворізької міської ради та відділу з питань НС, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності інформації про наявну ситуацію і характер можливої НС;

·        уточнити розрахунки щодо захисту учасників навчально-виховного процесу;

·        привести у готовність невоєнізовані формування, підготуватись до можливої евакуації;

·        уточнити порядок управління та взаємодії у разі виникнення НС;

·        підготувати захисну споруди (підвальне приміщення) для прийняття працівників та вихованців, організувати радіаційне і хімічне спостереження та інші заходи щодо підвищення стійкості роботи навчального закладу та недопущення необґрунтованих збитків у разі виникнення НС.

У навчальному закладі:

посилюється спостереження і контроль за ситуацією на об’єкті та прилеглих до нього територій;

формується комісія для виявлення причин погіршення обстановки безпосередньо в районі можливого виникнення НС;

приводяться у стан підвищеної готовності наявні сили і засоби реагування на НС, уточнюються плани їх дій та, у разі потреби, вони направляються в район (осередок) загрози виникнення НС.

3.3. Режим надзвичайної ситуації

У випадку виникнення НС:

·        подається (дублюється) сигнал «Увага всім!», у повному обсязі інформуються учасники навчально-виховного процесу про НС;

·        вживаються заходи щодо захисту учасників навчально-виховного процесу, матеріальних цінностей та території навчального закладу (радіаційний, хімічний, медичний захист, розосередження та евакуація, рятувальні та інші невідкладні роботи);

·        організовуються роботи щодо локалізації або ліквідації НС із залученням необхідних позаштатних сил і засобів;

·        здійснюється постійний контроль за станом довкілля на території, що зазнала впливу наслідків НС;

·        інформується відповідний орган освіти щодо рівня НС та вжиті заходи, пов’язані з реагуванням на цю ситуацію у навчальному закладі.

У разі виникнення НС в навчальному закладі начальник  СГ (завідувач)

·        особисто доповідає про факт НС в департамент освіти  та у відділ з питань НС, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності, погоджує з ними послідовність ліквідації наслідків НС та вводить у дію «План дій щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації»;

·        повідомляє черговим службам міста;   

·        у неробочий час – черговий по навчальному закладу (сторож) доповідає завідувачу закладу Романенко Н.П., посадовій особі з питань НС навчального закладу Горській М.І.

У разі виникнення об’єктових НС, які обмежуються кордонами закладу (осередків пожежі, хімічного зараження, особливо небезпечної чи токсикологічної інфекцій, виявлення неврахованих джерел іонізуючого випромінювання та вибухонебезпечних предметів) керівник закладу про факт НС повідомляє черговим службам міста відповідним органам з питань НС та освіти.  

Оповіщення вихованців та постійного складу навчального закладу здійснюється за допомогою ланки оповіщення навчального закладу.

З отриманням інформації про загрозу та виникнення НС спеціально призначеній особі з питань НС навчального закладу необхідно:

·        з’ясувати характер, оцінити масштаб та зробити прогноз розвитку НС, визначити її рівень;

·        доповісти начальнику ЦЗ закладу про ситуацію, що склалася на місці загрози чи виникнення НС;

·        визначити обсяги першочергових і наступних заходів, надати пропозиції щодо залучення сил і засобів, здійснити організацію робіт, контроль за своєчасним виконанням запропонованих заходів, готувати звітні документи для доповіді начальнику ЦЗ навчального закладу.

У режимі надзвичайного стану вживаються передбачені законом України «Про надзвичайний стан» заходи:

·        з забезпечення стійкого функціонування закладу, першочергового життєзабезпечення учасників освітнього процесу;

·        з здійснення безперервного контролю за станом довкілля у районі надзвичайного стану;

·        з посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність освітнього процесу;

·        з звіту про розвиток НС вищим органам управління та здійснення оповіщення (інформування) учасників освітнього процесу.

3.4. Організація медичного захисту і евакуації

Організація медичного захисту

Медичний захист, забезпечення, обслуговування та санітарно-епідеміологічний нагляд організовуються з метою надання першої медичної допомоги постраждалим, їх евакуації у безпечний район (місце) та запобігання інфекційним захворюванням.

Санітарно-профілактичні, протиепідемічні та санітарно-гігієнічні заходи проводяться відповідно до вказівок медичної служби міста персоналом медпункту, в резерві якого є засоби надання невідкладної медичної допомоги (перев’язувальний матеріал, шини, джгути, знеболювальні засоби та антибіотики).

Надання першої медичної допомоги здійснюється в порядку само- та взаємодопомоги із залученням штатних працівників медпункту.

Навчальний заклад має таке медичне майно:

-   санітарні сумки, укомплектовані згідно табелю оснащення;  

-   аптечки індивідуальні медичного захисту (АІМЗ).  

Доставка уражених до лікувальних закладів здійснюється бригадами швидкої медичної допомоги, тел.:  101 

Обстеження приміщень, продуктів харчування та води з метою виявлення забруднення та інші санітарно-протиепідемічні заходи проводяться за вказівкою органів санітарно-епідеміологічного нагляду.

Організація евакуації

Евакуація планується на випадок надзвичайної ситуації, що загрожує життю та здоров’ю працівників та дітей.

Організація евакуації (тимчасового виведення) у безпечні райони здійснюється групами дітей під керівництвом вихователів за допомогою автотранспорту (за наявності транспортних засобів, що надаються навчальному закладу), або пішим порядком.

У разі зараження місцевості хімічними, радіоактивними речовинами застосовуються ватно-марлеві пов’язки та  підручні засоби (хустки, шарфи та ін.) для захисту органів дихання.

На маршруті виведення дитячих груп виставляються пости регулювання напрямку руху.

З отриманням сигналу про проведення евакуації за розпорядженням завідувача закладу припиняються всі режимні моменти життєдіяльності дітей, дітей під керівництвом вихователів негайно виводять у безпечний район (або переводять на верхні поверхи).

Розділ 4

Матеріально-технічне забезпечення цивільного захисту

Матеріально-технічне забезпечення ЦЗ закладу здійснюється відповідно до заявок до департаменту освіти за рахунок коштів, призначених на утримання  закладу.

Заявки складаються згідно з планом розвитку та удосконалення ЦЗ навчального закладу на поточний рік, у якому передбачаються відповідні заходи по ЦЗ:

- попередження виникнення НС;

- захист учасників навчально-виховного процесу;

- організація життєзабезпечення;

- проведення невідкладних робіт;

- удосконалення навчальної матеріально-технічної бази та пропаганда ЦЗ.

Розділ 5

Організація управління, зв’язку, оповіщення та взаємодії

Управління заходами та діями формувань ЦЗ у разі загрози та виникнення НС здійснюється з робочого місця начальника ЦЗ з використанням телефонного зв’язку.

З отриманням повідомлення про загрозу виникнення НС необхідно:

- здійснити оповіщення та збір керівного складу (через керівника ланки оповіщення), через чергового в неробочий час відповідно схеми оповіщення;

- перевірити зв’язок з відділом з питань НС, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності

- організувати цілодобове чергування відповідальних осіб з числа керівного складу відповідно до режимів функціонування ЄДС.

Уточнити:

- порядок управління та взаємодії при виникненні НС;

- порядок захисту учасників навчально-виховного процесу;

- ступінь готовності невоєнізованих формувань;

- обсяги та порядок забезпечення заходів та дій сил ЦЗ закладу;

- порядок проведення евакуації учасників навчально-виховного процесу.

З отриманням повідомлення про виникнення НС виконати:

оповіщення і збір керівного складу та дітей;

вжити заходи щодо їх захисту;

організувати проведення рятувальних та інших невідкладних робіт;

ввести цілодобове чергування осіб з числа керівного складу закладу;

встановити зв'язок та організувати взаємодію з відділом з питань НС, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності

Подання донесень (доповідей) у вищестоящі органи ЦЗ:

¨            при виникненні НС – негайно;

¨            під час усунення наслідків НС – через кожні 2 години.

Розділ 6

Реагування на можливі надзвичайні ситуації

№ з/п

Заходи

Виконавці

1. У разі аварій на АЕС

1

Оповістити працівників про аварію та можливе радіоактивне забруднення місцевості н/закладу

Завідувач

2

Поставити перед працівниками завдання з організації захисту  дітей від ураження р/а речовинами

Завідувач

3

Організувати всі види забезпечення

Завідувач

4

Організувати та провести йодопрофілактику (за відповідною вказівкою з штабу ліквідації НС)

Завідувач і персонал

5

Провести додаткову герметизацію житлових приміщень

Завгосп

6

Ввести режим радіаційного захисту

__»__

 

7

Згідно із вказівками відділу з питань НС, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності організувати евакуацію дітей, працівників та членів їх сімей

Завідувач,

ПО з питань НС

8

Доповісти відділу з питань НС, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності про проведення евакуаційних заходів

Завідувач

2. У разі аварії на хімічно небезпечному об’єкті

1

Оповістити вихованців і працівників про можливе хімічне зараження

Завідувач

2

Здійснити контроль за доведенням до всіх інформації про можливе зараження НХР

Завідувач , ПО з питань НС

3

Поставити перед працівникам завдання з організації захисту дітей від ураження

Завідувач

4

Негайно вивести всіх із зони зараження в безпечне місце

Вихователі

5

Залишатися в приміщенні на час проходження первинної хмари забрудненого повітря та провести його додаткову герметизацію в разі неможливості негайного виходу із зони зараження

Завідувач,  пед. склад, техн. персонал

6

Захистити продукти харчування та джерела питної води від зараження

Завгосп

7

Організувати контроль за навколишнім середовищем н/закладу

ПО з питань НС

8

Прогнозувати можливу хімічну обстановку за повідомленням з відділу з питань НС, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності

__»__

9

Евакуювати вихованців і працівників у безпечне місце після проходження первинної хмари забрудненого повітря, якщо евакуацію не проведено раніше

Завідувач , ПО з питань НС, вихователі

10

Надати медичну допомогу ураженим. У разі необхідності направити уражених до лікарні

Мед. персонал  

11

Доповісти у про виконання заходів і стан справ у відділ з питань НС, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності та департамент освіти Вінницької міської ради

Завідувач  або СПО з питань НС

3. У разі забруднення ртуттю, її парами

1

Негайно повідомити відділ з питань НС, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності та департамент освіти Вінницької міської ради,  санепідемстанцію

Завідувач

2

Вивести дітей із забрудненого приміщення та організувати відповідні заходи

Вихователі, помічники вихователів

3

Провести механічне збирання ртуті (вакуумним відсмоктувачем)

Рятувальна ланка

4

Викликати оперативну-рятувальну службу за тел. 101

ПО з питань НС

5

Відчинити вікна, двері у забрудненому приміщенні на провітрювання

Завгосп, рятувальна ланка

6

Організувати демеркурізацію і санітарний контроль за її проведенням

Сестра медична старша

7

 

Здійснити контроль за вмістом парів ртуті в приміщеннях н/закладу та доповісти у відділ з питань НС, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності та департамент освіти  Криворізької міської ради про виконання заходів і стан справ

Представник санепідемстанції,

ПО з питань НС

4. У разі виникнення пожежі в навчальному закладі

1

Негайно зателефонувати за номером 101, викликати пожежну службу та оповістити працівників та дітей            н/ закладу про виникнення пожежі

Завідувач

2

Евакуювати дітей і працівників з навчального закладу за схемою евакуації у безпечне місце

Завідувач,вихователі

3

Організувати винесення майна в безпечне місце та його надійну охорону, вимкнути електропостачання

Завгосп

4

Організувати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння до прибуття пожежної служби

Завгосп, пожежна ланка

5

Організувати зустріч пожежних підрозділів

ПО з питань НС

6

Повідомити відділ з питань НС, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності та департамент освіти Вінницької міської ради про наслідки і ліквідацію пожежі

Завідувач

5. У разі виникнення пожежі поблизу навчального закладу

1

З’ясувати характер, місце виникнення пожежі та її можливі наслідки для навчального закладу

Завідувач

2

Викликати пожежну службу

ПО з питань НС

3

Організувати чергування з метою запобігання можливого розгортання пожежі поблизу навчального закладу

Завідуюча ДНЗ, ПО з питань НС, вихователі

4

Організувати евакуацію дітей працівників, перенесення майна в безпечне місце (за необхідністю)

Завідувач, вихователі

5

Організувати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння та викликати пожежну службу

Завгосп, пожежна ланка

6

Доповісти про виникнення пожежі у відділ з питань НС, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності та департамент освіти  Криворізької міської ради

Завідувач

6. У разі снігової заметілі, буревію та інших стихійних лих

1

Зібрати працівників, повідомити про обстановку, поставити перед ними завдання відповідно до розпорядження відділу з питань НС, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності

Завідувач

2

Організувати закріплення окремих елементів будинку

Завгосп

3

Організувати герметизацію приміщень

Техперсонал

4

Підготувати засоби аварійного освітлення

Робітник з обслуговування будівлі

5

Забезпечити запас питної води, продуктів харчування

Шеф-кухар

6

Ввести на час бурі або іншого стихійного лиха режим, який виключає вихід із приміщення

Завідувач

7. Уразі виникнення надзвичайних ситуацій епідеміологічного характеру

1

Повідомити працівників про обстановку, поставити перед ними завдання з виконання заходів та рекомендацій органів охорони здоров’я щодо профілактики інфекційних захворювань.

У разі виникнення епідемії

 

 

Завідувач, працівники медблоку

2

Посилити контроль за дотриманням працівниками та  дітьми гігієни та протиепідемічного режиму, станом їх здоров’я з метою виявлення захворювань.

Постійно

Вихователі, медпрацівники

3

В разі нездужання негайно ізолювати дитину або працівника та організувати його обстеження

У разі виявлення

Медпрацівники  

4

Забезпечити захист продуктів харчування та питної води від зараження.

Негайно

Шеф-кухар

5

Організувати лабораторну перевірку наявних запасів питної води та продуктів харчування.

Негайно

Завідувач

шеф-кухар

6

Щоденно проводити дезінфікування приміщень, звернути особливу увагу на об’єкти побуту.

Постійно

Завгосп

медпрацівники

7

Посилити контроль за регулярним профілактичним обстеженням працівників  харчоблоку.

Постійно

Завідувач

 

8

Щоденно доповідати у відповідний орган освіти про захворюваність у навчальному закладі

У визначений час

Сестра медична старша

Посадова особа з ЦЗ   Горська М.І.


Що треба обов`язково взяти з собою при евакуації?

·          Ксерокопії документів (паспорта, свідоцтва про народження дітей, автомобільні права, документи на нерухомість, тощо). Документи краще зберігати в вакуумному пакеті, щоби не зіпсувати в разі вологості;  

·          Кредитну картку, готівку;

·          Мобільний телефон, зарядний пристрій і павербанк;

·          Ліхтарик і батарейки до нього;

·          Дублікати ключів від будинку; 

·          Аптечка. Обов`язково покладіть бинт, пластир, вату, йод,активоване вугілля, жарознижуюче, знеболювальне, засоби від діареї.  Джгут, шприци і тому подібне теж можна взяти. Якщо ви приймаєте ліки - важливо мати їх запас на тиждень. Крім того, можете покласти в аптечку записку з відомостями про свою групу крові та проблемах зі здоров'ям. (Наприклад, якщо у вас алергія на якісь препарати); 

·          Запас одягу: білизна, шкарпетки, штани, кофту, дощовик, шапку, рукавички; 

·          Засоби особистої гігієни: зубну щітку і пасту, мило, рушник, туалетний папір, сухі і вологі серветки, засоби інтимної гігієни, бритва, манікюрний набір;

·          Необхідні дитячі приналежності;

·          Посуд (краще металевий), ложку, миску, кружку, термос. Також, не зайвим буде мультітул -багатофункціональний прилад з ножем,пилкою, ножицями, шилом, викруткою;

·          Запас їжі на кілька днів - Все, що можна їсти без приготування: шоколад горіхи, печиво, консерви, галети, супи або каші швидкого приготування; 

·         Запас питної води на 1-2 дні.

Головне пам'ятати, наплічник не повинен перебільшувати 50 кілограмів.

Ми щиро бажаємо щоб ні «екстрений наплічник» ні наші поради ніколи вам не знадобились, але про всяк випадок, краще бути підготовленими.


Довідка

про стан цивільної  захисту

в комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) № 77 комбінованого типу» Криворізької міської ради

станом на 01.09.2020

          Основною метою діяльності цивільного захисту в закладі є запобігання надзвичайним ситуаціям та реагування на надзвичайні ситуації, в зону яких може потрапити комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 77 комбінованого типу» Криворізької міської ради.

         Заклад розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Незалежності України, 20.

    Місцевість має помірно-континентальний клімат, грунти - черноземи звичайні. В середньому повторюваність напрямків вітру майже однакова.

    Небезпеки з точки зору повеней немає. Із небезпечних явищ природи можуть спостерігатися - гроза, град, суховії.

    Заклад має територію площею 1,2 га та розміщується в одній двоповерховій будівлі. Споруда приєднана до централізованого електро-, тепло-, водопостачання. Має один під'їзд для автотранспорту, телефонний зв'язок здійснюється за номером 0962137041.

     Штатна структура ЦЗ закладу складається з педагогічних працівників в кількості 33 особи, непедагогічних працівників в кількості 37 чоловік та 323 вихованців раннього та дошкільного віку. У мікрорайоні розташування навчального закладу відсутні підприємства, які мають шкідливі виробництва. Потенційно небезпечні об'єкти, в зону можливого ураження яких, за умов виникнення надзвичайних ситуацій, може потрапити ЗДО знаходяться:

-  1500м – АЗС «АNP», вул. Водопянова, 11

- 5000 м – станція «Кривий Ріг Головний», через яку можуть проходити потяги

    з небезпечним грузом ;

-  170 км – Радушанський склад зберігання хлору ;

-  620 км - Запорізька АЄС.

     Можливість функціонування дошкільного навчального закладу, як об'єкта цивільного захисту в особливий період визначається державними органами виконавчої влади залежно від масштабів і особливостей виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру.

    Організація навчально-виховного процесу з підготовки до дій в умовах надзвичайної ситуації в мирний час та особливий період здійснює штаб ЦО закладу, який створений наказом № 15 від 11.01.2018 року та складається з:

 - начальник ЦЗ – Романенко Н.П., завідувач,

 - відповідальна особа з  ЦЗ – Горська М.І., вихователь-методист,

 - голова комісії з питань НС – Кабанова Л.Л., заступник завідувача господарством,

 - голова комісії з питань евакуації – Абрамчук С.І., вчитель-логопед,

 - командир ланки оповіщення та зв'язку – Гомельська Л.А., інструктор з фізичного виховання,

 - командир санітарного посту –  Шкребта В.В. сестра медична старша,

 - командир ланки охорони громадського порядку –  Лаврентєва Л.О., вчитель-дефектлог,

 - командир ланки видачі засобів РХЗ – Вітущенко Є.М., каштеляна,

 - командир ланки пожежогасіння – Худінець Т.І., машиніст з прання білизни.

     В своїй роботі штаб ЦЗ закладу керується такими документами :

- Кодекс цивільного захисту України

- Закон України « Про захист населення і території від надзвичайних ситуацій

   техногенного та природного характеру» ;

- Закон України « Про пожежну безпеку України»;

- Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання і реагування на НС техногенного та природного характеру.

 

Найменування документа з питань ЦЗ

Яким нормативним документом передбачено

Примітки

сторінки

2

3

4

5

Наказ керівника СГ про  утворення об’єктової комісії з питань НС та затве6рдження Положення про  комісію з питань НС

Постанови КМУ:

 - від 9 січня 2014 р. № 11;

-  від 26.01.2015 р. № 18;

- від 17.06.2015 р. № 409

 

10-15

Наказ  керівника СГ про    затвердження Положення про спеціальну комісію з  ліквідації наслідків НС об’єктового рівня

Пункт 11 Положення про ЄДСЦЗ (постанова КМУ від  9 січня 2014 р. № 11)

 

15-16

Наказ керівника СГ  про утворення комісії з питань евакуації та затвердження Положення про таку комісію

Пункт 22 постанови КМУ від 30.10.2013р. № 841

СГ з чисельністю понад 50 працюючих

19-26

Наказ керівника СГ  про призначення особи, що виконує функції комісії з питань евакуації та затвердження Інструкції особи з питань евакуації

Пункт 22 постанови КМУ від 30.10.2013р. № 841

СГ з чисельністю менше 50 працюючих

26-27

План реагування на надзвичайні ситуації

Пункт 1 частини першої статті 130 Кодексу цивільного захисту України;

Постанова КМУ від 16.11.2001 р. № 1567 «Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня»;

СГ з чисельністю понад 50 працюючих

27-38

Інструкція щодо дій персоналу СГ у разі загрози або виникнення НС

Пункт 1 частини першої статті 130 Кодексу цивільного захисту України

СГ з чисельністю менше 50 працюючих

38-41

Наказ керівника СГ про утворення об’єктових спеціалізованих служб  цивільного захисту

Стаття 25  Кодексу цивільного захисту України;

пункт 6 Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту (постанова КМУ від 8 липня 2015 р. № 469)

СГ з чисельністю понад 50 працюючих

47-48

Положення про  об’єктову спеціалізовану службу цивільного захисту

Пункт 7 Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту (постанова КМУ від 8 липня 2015 р. № 469)

СГ з чисельністю понад 50 працюючих

48-53

Облік працівників спеціалізованих служб, техніки та майна, якими такі служби укомплектовані

Пункт 15 Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту (постанова КМУ від 8 липня 2015 р. № 469)

СГ з чисельністю понад 50 працюючих

53-54

Схема оповіщення

Пункт 8 Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях (постанова КМУ від 15 лютого 1999 р. № 192)

 

62

Наказ керівника СГ про створення фонду захисних споруд цивільного захисту

Частина четверта статті 32 Кодексу цивільного захисту України

 

 

Книги обліку захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів)

Пункт 16 частини другої статті 17, пункт 11 частини першої статті 18, пункт 26 частини першої та пункт 27 частини другої статті 19, пункт 16 частини першої статті 20 Кодексу цивільного захисту України

 

63

Паспорти захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів)

Додаток 1 до Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час (наказ МНС від 09.10.2006 № 653)

 

63-65

План приведення захисної споруди у готовність

Абзац двадцять сьомий пункту 3.1 Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час (наказ МНС від 09.10.2006 № 653)

 

65-67

Акт технічної інвентаризації захисної споруди

Пункти 21 та 22  Методичних рекомендацій щодо проведення технічної інвентаризації [...] (наказ МНС від 10.06.2009 № 390)

 

67-68

Облікові картки захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів)

Пункт 23 Методичних рекомендацій щодо проведення технічної інвентаризації [...] (наказ МНС від 10.06.2009 № 390)

 

69-70

Журнал обліку списаних захисних споруд цивільного захисту

Пункт 12 Інструкції про   порядок списання  непридатних захисних споруд цивільної оборони (постанова КМУ від 8 квітня 1999 р. № 567)

 

70

Матеріали про списання захисних споруд цивільного захисту (акти про стан захисної споруди та матеріали, що до нього додаються)

Пункт 11 Інструкції про   порядок списання  непридатних захисних споруд цивільної оборони (постанова КМУ від 8 квітня 1999 р. № 567)

 

70-71

План евакуації

     персоналу

Пункт 30 Порядку проведення евакуації [...] (постанова КМУ від 30 жовтня 2013 р. № 841)

 

71-74

Карта (схема) до Плану евакуації

персоналу

Пункт 4 розділу ІІІ Методичних рекомендацiй щодо планування i порядку проведення евакуації населення [...] (наказ МНС від 06.09.2004 № 44)

 

74

План евакуації матеріальних і культурних цінностей

 

Пункт 10 Порядку проведення евакуації [...] (постанова КМУ від 30 жовтня 2013 р. № 841)

 

74-75

Обсяги забезпечення

працівників, формувань цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного захисту

Пункти 5 - 8 Порядку забезпечення населення        і працівників формувань та спеціалізованих служб [...] (постанова КМУ від 19 серпня 2002 р. № 1200)

 

76-77

Програма загальної підготовки працівників

Пункти 7 та 8 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях (постанова КМУ від 26 червня 2013 р. № 444)

 

 

Графік проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту

Пункт 17 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях (постанова КМУ від 26 червня 2013 р. № 444)

 

78-79

Заявка на функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту

Пункт 4 розділу ІІ Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання (наказ МВС від 21.10.2014 № 1112)

 

79-80

Наказ про підготовку і проведення  спеціального  об’єктового навчання з питань цивільного захисту

Пункт 2.2. Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту (наказ МВС від 11.09.2014 № 934)

 СГ з чисельністю понад 50 працюючих

81-81

Наказ про підготовку і проведення спеціального  об’єктового тренування з питань цивільного захисту (Тижня безпеки дитини, Дня цивільного захисту)

Пункт 2.15 Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту (наказ МВС від 11.09.2014 № 934)

*ВНЗ;  ПТНЗ

ЗНЗ; ДНЗ

81-82

План проведення  об’єктового навчання (тренування) з питань цивільного захисту (Тижня безпеки дитини, Дня цивільного захисту)

Пункти 2.7 та 2.17 Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту (наказ МВС від 11.09.2014 № 934)

*ВНЗ;  ПТНЗ

ЗНЗ; ДНЗ

82-83

Акт оцінки готовності (допуску) персоналу до проведення навчання з питань цивільного захисту

Пункти 2.9 та 2.10 Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту (наказ МВС від 11.09.2014 № 934)

 

СГ з чисельністю понад 50 працюючих

83-84

План-календар спеціального об’єктового тренування спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту

Пункт 3.3 Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту (наказ МВС від 11.09.2014 № 934)

Для СГ , в яких вони утворені

84-87

План проведення спільного об’єктового тренування спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту

Пункт 3.5 Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту (наказ МВС від 11.09.2014 № 934)

*СіФ

 

План проведення протипожежних тренувань

Пункт 3.11 Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту (наказ МВС від 11.09.2014 № 934)

 

88-90

Наказ про стан готовності підприємства, установи, організації до вирішення завдань цивільного захисту

Пункт 4.2 Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту (наказ МВС від 11.09.2014 № 934)

*НПСОН

 

Звіт про організацію проведення спеціального об’єктового навчання (тренування) з питань цивільного захисту

Пункт 4.3 Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту (наказ МВС від 11.09.2014 № 934

 

90-91

Журнал обліку підготовки спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту

Пункт 4.4 Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту (наказ МВС від 11.09.2014 № 934)

 

91-92

Журнал обліку протипожежних та протиаварійних тренувань і навчальних тривог

Пункт 4.4 Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту (наказ МВС від 11.09.2014 № 934)

 

92

Інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту

Пункт 13 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях (постанова КМУ від 26 червня 2013 р. № 444)

 

 

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки

Підпункт 4.5.1 Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах [...] (наказ МНС від 15.08.2007  № 557)

 

94

Інструкція щодо виконання вимог техногенної безпеки та порядку дій персоналу в разі виникнення аварійної ситуації (аварії)

Підпункт 4.5.5 Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах [...] (наказ МНС від 15.08.2007  № 557)

 

94-97

Наказ (інструкція тощо) щодо встановлення протипожежного режиму на об’єкті

Пункт 3 розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні (наказ МВС від 30.12.2014 № 1417)

 

102-109

Інструкції про заходи пожежної безпеки

Пункт 4 розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні (наказ МВС від 30.12.2014 № 1417)

 

109-110

Плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі

Пункт 5 розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні (наказ МВС від 30.12.2014 № 1417)

* ОМПЛ

111

Інструкція, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей

Абзац другий пункту 5 розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні (наказ МВС від 30.12.2014 № 1417)

* ОМПЛ

111

Інструкція для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових) щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядку дій у разі виявлення пожежі, спрацювання систем протипожежного захисту

Пункт 10 розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні (наказ МВС від 30.12.2014 № 1417)

 

112-113

Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Пункт 3 частини друга статті 57 Кодексу цивільного захисту України

 

113-114

Розпорядчий акт про утворення відомчої пожежної охорони

Пункт 1 Типового положення про відомчу пожежну охорону (постанова КМУ від  9 січня 2014 р. № 5)

 

 

Договір про закупівлю робіт з охорони від пожеж

Пункти 3 та 6 Порядку утворення територіальними органами МНС [...] (наказ  МНС від 21.03.2012  № 621)

 

 

       На початок навчального року в системі ЦЗ посадовою особою з ЦЗ  закладу було розроблено пакет довгострокових документів з ЦЗ та сплановано навчально-виховний процес з даного питання з таких видів :

 - план основних заходів ЦЗ на календарний рік;

 - план підготовки з ЦЗ педагогічного та технічного персоналу на  календарний рік;

 - проведення заходів щодо удосконалення навчально-матеріальної бази з ЦЗ;

- проведення заходів з безпеки життєдіяльності з дітьми  дошкільного віку.

     Керівний склад ЦЗ, командири та начальники невоєнізованих формувань в закладі мають посвідчення про проходження навчання та перевірку знань у сфері цивільного захисту на міських курсах ЦО НМЦ ЦЗ та БЖД. В дошкільному закладі розроблено тематику занять для учасників невоєнізованих формувань. Згідно цієї тематики проводиться навчання з ЦЗ, які закінчаться         в листопаді заліком. План підвищення кваліфікації педагогічних  та непедагогічних працівників за тематикою ЦЗ протягом звітного року виконано на 100%. Упродовж року були відкоректовані функціональні обов'язки, календарні плани, плани евакуації зазначених вище ланок.

     В межах Тижня безпеки дитини, який був проведений в закладі в травні, були відпрацьовані єдині вимоги та проведені практичні заняття та тренування  з організації евакуації дітей дошкільного віку та працівників закладу. В кожній групі закладу є наочна агітація з даної проблеми.

    Планово проводилися перевірки протипожежного стану приміщень закладу, стану готовності засобів пожежогасіння на об'єкті  та дотримання учасниками навчально-виховного процесу правил техніки безпеки.

      Для забезпечення учасників навчально-виховного процесу засобами індивідуального захисту створено запас об'єктових матеріальних резервів ЦЗ (в наявності 390 ватно-марлевих пов'язок), всі вогнегасники пройшли планову перезарядку, 27.07.2018 виконано перевірку та випробування внутрішніх пожежних кранів та їх ремонт, обслуговування та випробування пожежних рукавів. В закладі відсутні сирени та гучномовці, в недостатній кількості медичні засоби індивідуального захисту. Стан зберігання матеріалів - задовільний. Відсутня можливість проведення дозиметричного і хімічного контролю.

     Об'єкт до проведення евакуації готовий.